Nyheter

Ga garanti foran full sal: Ideelle skal ha plass i omsorgen

LANDSMØTE: Der Ap styrer en kommune, skal ideelle og frivillige ha en plass i omsorgstilbudet. Løftet kommer fra partilederen selv – og skal være er en «garanti» om Aps linje.

I et knallhardt oppgjør med kommersielle krefter i velferden, var Jonas Gahr Støre klokkeklar i åpningstalen til helgens landsmøte. Utenom det offentlige selv skal helt andre enn kommersielle konserner bidra i kommunal helse- og omsorg.

– Jeg inviterer i dag ideelle aktører til å være med på å drive sykehjem og hjemmetjenester i Ap-styrte kommuner, sa Støre.

Overfor Vårt Land bekrefter han at han ville gi et signal til alle delegatene før valgkampen.

– Det er en garanti om en linje vi skal ha, utdyper Ap-lederen.

Mot valgstrid om privat omsorg. Nå peker Støre ut Aps vei

Mange av delegatene står foran lokal valgkamp der private omsorgstjenester kan bli stridstema. Men fra flere aktører i det ideelle Norge har regjeringen den siste tiden møtt kritikk for kutt i tilbud de driver.

Like fullt ville Ap-lederen og statsministeren peke vei for partiet – og snakke frem de ideelle aktørenes plass.

Støre garanterer at ingen sykehjem i Ap-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner «mens vi er ved makta».

Men Ap-kommunene skal ikke drive all eldreomsorg alene.

– I kommunene vi styrer har vi ikke bare tatt kommersielle konserner ut. Vi har også tatt private ideelle aktører inn, sa han i talen sin.


Ap landsmøte 2023

Diakonhjemmet, Kirkens Bymisjon og andre snakkes frem

Ap-lederen nevnte selv flere av de store ideelle aktørene i hovedstaden: Diakonhjemmet, Lovisenberg, Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

– Dette er aktører som ble grunnlagt i en tid da det verken fantes arbeid eller husrom til alle. Eller noen velferdsstat. De var velferdsstatens sporhunder som gikk opp løypa, og som nå utgjør en viktig del av omsorgssektoren, sa Støre.

Han fastslo at de ideelle aktørene er «noen vi vil ta vare på og utvikle».

De var velferdsstatens sporhunder som gikk opp løypa

—  Jonas Gahr Støre om ideelle aktører

Støre forklarer Vårt Land at ordet «sporhunder» var noe han brukte om de ideelle den gang han selv var generalsekretær i Norges Røde Kors.

– De ideelle avdekker ofte problemer – og kommer med løsninger. Men vi kan ikke tilby ideelle aktører universelt i alle kommuner, sier Støre.

For Ap-styrte kommuner spenner fra de små – og til storbyer. I den største av dem, Oslo, er ideelle en viktig del av miksen, påpeker Støre.

– De ideelle har gjerne det samme verdigrunnlaget som kommunale fellesskapstjenester har: Du skal drive forsvarlig, fornuftig og ha god lønn og pensjon for ansatte, sier Ap-lederen.

---

Landsmøte i Ap

  • 4. til 6. mai avholder Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus i Oslo.
  • Der vil Tonje Brenna og Jan Christian Vestre etter alle solemerker bli valgt til nye nestledere. Jonas Gahr Støre skal gjenvelges som partileder.
  • Men landsmøtet vil trolig også preges av dramatikken rundt partisekretær-vervet, der det lenge så ut til at Tana-ordfører Helga Pedersen kunne utfordre Kjersti Stenseng.
  • På landsmøtet skal resolusjoner vedtas før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Også rapporten fra partiets eget Energiutvalg skal behandles.

---

Men frivillige har trøbbel – utenfor Aps landsmøtesal

Men utenfor Aps landsmøtesal er nå en rekke frivillige aktører kritiske til måten dagens regjering møter dem på.

Det gjelder ikke minst det store knippet av organisasjoner som inntil i fjor hadde sikker plass på statsbudsjettet gjennom øremerkede tilskudd. For 2023 ble ordninger lagt opp – og de måtte de søke viktige støttekroner på nytt.

Fra ulike deler av landet kommer det meldinger om at tiltak har mistet støtte etter at statlige organer hadde sagt sitt.

– Hvordan går dette i hop med signalene du ellers ga i talen?

– Ordet «nok» er krevende i helse- og omsorgssamfunnet. For behovene er store. Selv i Norge må både stat og kommune prioritere – det kan være vanskelig i mange sammenhenger, svarer Støre.


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter