Leder

Vårt Land: Fyll på jobb svekker tilliten

Norsk politikk er tjent med et sterkt og tillitsfullt forhold mellom journalister og politikere, men de trenger ikke å drikke seg fulle på fest sammen – mens de er på jobb.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I løpet av den siste uken har det blitt kjent at Oslo Frps listetopp, Lars Petter Solås, risikerer å bli ekskludert fra Fremskrittspartiet. Under et nachspiel på landsmøtehotellet skal Solås blant annet ha tatt en journalist i skrittet. Partiets assisterende generalsekretær Helge Fossum sier at det er «beskrevet atferd som er fullstendig uakseptabel».

Journalister og politikere som fester sammen

Flere har reagert på det faktum at journalister og Frp-politikere var sammen på nachspielet etter Frps landsmøtefest. Mange er nok ikke klar over at det er helt vanlig at politiske journalister som dekker de politiske landsmøtene også deltar på de uformelle møtepunktene. Det er ingen tvil om at sosiale arrangementer kan spille en rolle i å bygge nødvendig profesjonell tillit mellom journalister og politikere. Å være til stede utenfor den formelle intervjusituasjonen kan bidra til å avdekke saker som forsøkes å holdes skjult.

Da må man ofte være til stede utenfor offisielle sammenhenger, som for eksempel en landsmøtefest. Det er derfor ingenting i veien med at journalister er til stede i uformelle fora med politikere, men da må grensene være tydelige. Journalistikken kan ikke reduseres til å referere bare det som sies fra åpen mikrofon.

Overstadig beruselse i jobbsammenheng har sjelden positive konsekvenser. Som i så mange andre sammenhenger er måtehold en grei regel.

—  Vårt Land

Det er viktig å holde fast på prinsippet om et klart og tydelig skille mellom de to rollene – journalisten og politikeren. For den politiske journalistikken er det avgjørende å opprettholde integritet og uavhengighet. Når journalister og politikere drikker seg fulle sammen på fest, risikerer de å undergrave dette viktige skillet. Alkoholinntak kan påvirke dømmekraften og objektiviteten til begge parter, slik man tilsynelatende kan få inntrykk av fra Frps landsmøtefest.

Må begrense alkoholinntaket

Overstadig beruselse i jobbsammenheng har sjelden positive konsekvenser. Som i så mange andre sammenhenger er måtehold en grei regel.

Selv om pressens Vær varsom-plakat regulerer hvordan journalister skal opptre i møte med kilder, kunne de politiske journalistene med fordel diskutert mer detaljert hvilke rammer som bør gjelde for sosiale sammenkomster som en landsmøtefest.

Det burde ikke være veldig kontroversielt å foreslå begrensninger i alkoholinntaket for å unngå at tilliten svekkes. Fordi både journalister og politikere er avhengige av høy tillit fra publikum og velgere.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder