Leder

«Det kan ikke være ungdoms ansvar alene å sikre kristendommen i samfunnet»

At kristne ungdommer kan spille en viktigere rolle i den offentlige skolen enn på kristne internatskoler er en god tanke, men bærer med seg et enormt ansvar.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ramona Hustadnes Monslaup og Karoline Olette Steinarsrud i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) har i et innlegg i Vårt Land tatt til orde for at flere kristne ungdommer bør velge offentlig skole fremfor kristne internatskoler.

De to traineene mener å se at det er en mangel på kristne på de offentlige skolene og at det derfor er vanskelig å starte lag der. De mener kristne ungdommer bør tenke på hvor de kan bety mest for ikke-troende.

Traineene er modige og har flere gode poenger. Særlig er de inne på noe essensielt når det gjelder det å være kristen blant mennesker med et annet livssyn. Som kristen bør man ikke kun være med andre kristne. Viktigheten av å være en kristen også blant dem med andre livssyn kan knapt overvurderes.

Likevel bør man være forsiktig med hvordan man snakker til unge mennesker om ansvaret for å dele troen sin. Når traineene bruker Jesu ord til disiplene om at de skal være lys i mørket, og at norsk ungdom derfor bør gå på offentlige skoler, er intensjonen god, men budskapet likevel utfordrende. Det å leve som kristen bør utfordre både unge og voksne, men det er også en fare for at unge pålegges et for stort ansvar som ender opp med å bli en byrde.

Ingen kristne ungdommer skal måtte føle at de personlig bærer ansvaret for den kristne troens plass i samfunnet

—  Vårt Land

Tyngende ansvar

I et intervju med Lagets konstituerte generalsekretær, Anne-Lin Hynnekleiv, i dagens Vårt Land understreker hun at Laget ikke vil legge noe byrde på skuldrene til norske ungdommer om å skulle unngå at offentlige skoler «mørkner». Det er det svært viktig at hun gjør.

Ingen kristne ungdommer skal måtte føle at de personlig bærer ansvaret for den kristne troens plass i samfunnet. Det er trossamfunnenes ansvar, og ikke minst de offentlige institusjonene, som er pålagt å være livssynsåpne og ha rom for alle slags livssyn og tro.

I studentundersøkelsen som Laget gjennomførte i 2018 kom det tydelig frem at at unge kristne ikke deler troen sin. Det indikerer at de voksne – lærere, foreldre, skolen og samfunnet ellers – ikke har klart å gi dem den tryggheten de trenger. Men det gjelder ikke bare den offentlige skolen.

Også de kristne internatskolene har et ansvar, og det handler om mer enn å gi kristne (og andre) skoleelever et alternativ til den offentlige skolen. Som skoler for kristen ungdom bør de også sørge for at elevene får verktøy og evne til også å omgås ikke-troende og være åpne om troen sin med dem.

Det skal føles trygt å være åpen om tro, både i private og offentlige rom. Det krever at noen gir deg den tryggheten, og det ansvaret bærer aldri ungdommen alene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder