Religion

Traineer i Laget oppfordrer kristen ungdom til å velge offentlige skoler

FRISKOLER: To traineer i Laget mener ungdom bør tenke gjennom hvor de kan bety mest for ikke-troende når de velger skole: på den offentlige skolen eller på en kristen internatskole? – Løser ikke utfordringen å velge bort kristne skoler, mener rektor.

Hvor kan du bety mest for dem som ikke tror på Jesus? Det er et spørsmål som Ramona Hustadnes Monslaup og Karoline Olette Steinarsrud ber ungdom reflektere over når de skal velge videregående skole i et leserinnlegg i Vårt Land. De er trainees i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, også kjent som Laget. Begge gikk selv på offentlige videregående skoler.

– Vi ser at det er mangel på kristne på de offentlige skolene. Det er ofte grunnen til at vi ikke får startet lag der, sier Monslaup.

Hun mener ikke at kristne ungdommer skal bli misjonærer som forkynner på hvert skolehjørne, men sier at de kan være forbilder bare ved å være åpent kristne i miljøer hvor det ikke er så mange andre.

– Det handler om å være til stede hvis folk har spørsmål, og bryte ned fordommer folk har mot kristne. Hvis man er trygg i troen, er det godt å kunne være et lys for andre, sier Steinarsrud.

Hva hvis alle valgte offentlig?

I innlegget ber de to traineene ungdommer tenke over følgende: Hva om alle kristne hadde gått på offentlige skoler?

Deretter kommer de med noen tanker om hva som kunne skjedd:

  • De fleste skolene ville fått større kristne fellesskap.
  • Kristne hadde definert kulturen heller enn at den definerer dem
  • Kristne kunne stått sammen i å peke på Jesus i en sekulær hverdag, og på denne måten ledet sine medelever nærmere Jesus.

Monslaup og Steinarsrud understreker at målet med innlegget ikke er «å gå hardt ut mot internatskolene», men ber ungdommene tenke over følgende: Hvor kan du bety mest?

«Hvor er arbeiderne få? Hvor trengs det et lys som peker på Jesus?» skriver de.

– Kjent problemstilling

Anette Sørensen Rege er rektor på Nordborg videregående skole i Finnsnes som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Hun påpeker at det er en kjent problemstilling som reises i leserinnlegget, og sier hun anerkjenner det forfatterne løfter fram.

– De to traineene kjenner kanskje til offentlige skoler hvor det er vanskelig å få til lagsarbeid fordi det ikke er noen tydelige kristne å bygge det rundt. I noen tilfeller kan det være fordi kristen ungdom velger internatskoler, sier hun til Vårt Land.

Anette Rege Olsen er rektor på Nordborg videregående skole i Finnsnes som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Rege tror imidlertid ikke at det ville ha kommet en strøm av kristne til offentlige skoler dersom internatskolene hadde blitt valgt bort.

– Det finnes i dag 16-17 kristne internatskoler i Norge. Hver av disse har kanskje i snitt 200 elever på internatet, sier Sørensen Rege.

Hun mener det betyr at det allerede er mange kristne ungdommer som ikke går på internatskole. Rege minner også på at det ikke bare er kristne som går på internatskolene.

– På enkelte skoler består kanskje halvparten av kristne, på andre kanskje bare 10-20 prosent, sier hun.

Da jeg begynte på videregående var det bare jeg og søsteren min som var åpent kristne

—  Ramona Hustadnes Monslaup

– Avgjørende for å berge sitt kristenliv

Ikke overraskende mener Sørensen Rege at det er gode grunner for ungdom til å velge kristne skoler.

– For noen er det avgjørende for å berge seg selv og sitt kristenliv. Ikke alle makter å være en tydelig kristen på en stor, verdslig offentlig skole.

Monslaup forstår at kristen ungdom som føler seg alene, søker seg til fellesskapet i de kristne internatskolene, men mener at de offentlige skolene er bedre enn det hun selv fryktet da hun var yngre.

– Da jeg begynte på videregående var det bare jeg og søsteren min som var åpent kristne. Men da jeg startet Laget fikk jeg bare positive tilbakemeldinger, og mange av mine ikke-kristne venner kom for å høre hva kristendommen handler om, sier hun.

– Jeg var også spent da jeg skulle begynne på en offentlig videregående, men jeg føler jeg ble møtt med respekt og at det gikk veldig fint, legger Steinarsrud til.

Begge er tydelige på at kristen ungdom må gjøre det de selv mener er best når de velger skole.

Ikke alle makter å være en tydelig kristen på en stor, verdslig offentlig skole

—  Anette Rege Olsen

Et alternativ til det offentlige

– De aller fleste kristne elever går i den offentlige skolen, noe som selvsagt støtter opp om dem som ønsker det, skriver Jorunn H. Heggelund, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, i en epost til Vårt Land.

Hun sier at de kristne friskolene er til for dem som ønsker et alternativ til den offentlige skolen. Hun peker på at å ha et slikt alternativ, er nedfelt i menneskerettighetene.

– Jeg har tro på at unge kristne mennesker tar de valgene som de mener er best for seg og sin situasjon, enten det er å gå på en offentlig skole eller det er å gå på en kristen friskole, skriver Heggelund.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion