Leder

Vårt Land: «Stortinget bør sikre transparens i Den norske kirke»

At Åpen folkekirke ber Stortinget om å lovfeste offentleglova for Den norske kirke, er ingen uvesentlig detalj.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Åpen folkekirke har på helgens årsmøte gjort det til en valgkampsak at Den norske kirke skal følge forvaltningsloven og offentleglova. Dette skjer etter en debatt angående åpne søkerlister til stillinger i fellesrådene i Den norske kirke. Mens arbeidsgiverorganisasjonen KA tidligere skrev på sine nettsider at offentleglova skal gjelde for sine medlemmer, fikk dette rådet en presisering etter at flere fellesråd har fått kritikk for sin ansettelsespraksis eller for å ikke gi innsyn i søkerlister. I dag kommuniserer KA at offentleglova må vektes mot annet regelverk og altså ikke nødvendigvis får forrang.


Viktig for arbeidstakere

Både fellesrådene og KA har blitt kritisert i saken. Det er spesielt arbeidstakerorganisasjonene som har vært opptatt av åpenhet rundt ansettelser, fordi det gir et visst vern mot mistenksomhet og vanstyre. Mens Den norske kirke var statskirke, var slik åpenhet lovfestet.

Åpen folkekirke kunne enkelt nøyd seg med å selv arbeide for at Den norske kirke vedtar å følge offentleglova. De har flertall i Kirkemøtet, og ville dermed lett kunnet vedtaksfeste det. Like fullt har de valgt en annen strategi, nemlig å be Stortinget om å pålegge Den norske kirke å følge offentligloven. Det kan virke som en detalj, men det er ikke uvesentlig.

Dersom Stortinget vedtar at med pengene kommer også ansvaret for å følge offentlig forvaltningsskikk, vil det styrke arbeid og troverdighet for hele livssynsnorge

—  Vårt Land


Med penger følger ansvar

For det første vil en slik lovfesting bety at forvaltningsloven og offentleglova ikke kan settes ut av spill på grunn av andre reguleringer. Men det har også en ytterligere konsekvens: For dersom det er Stortinget, og ikke trossamfunnet selv, som tar denne avgjørelsen, blir det synlig at å følge loven henger sammen med å motta offentlig finansiering.

Den norske kirke er i dag i overveiende grad finansiert over statsbudsjettet, altså av fellesskapets midler. Også de andre livssynssamfunnene i Norge får en medlemsstøtte som skal være lik det Den norske kirke får. I små livssynssamfunn står det antakelig enda dårligere til med offentlighet og innsyn enn i Den norske kirke, og behovet for økt transparens finnes også der. Dersom Stortinget vedtar at med pengene kommer også ansvaret for å følge offentlig forvaltningsskikk, vil det styrke arbeid og troverdighet for hele livssynsnorge.

Rettelogg: I den opprinnelige lederartikkelen sto det at KA fjernet et råd om at offentleglova skal gjelde for sine medlemmer. Det riktige er at KA endret rådet gjennom å legge til en presisering om at offentleglova må vektes mot annet regelverk og altså ikke nødvendigvis får forrang.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder