Leder

«Regjeringen må redde de store hjelpetelefonene»

Det er fint at staten tar grep om egen pengebruk, men søknadsordningene må være mer forutsigbare. Fellesskapet kan ikke tåle at Mental Helse og Kirkens SOS må legge ned sin døgnåpne livlinje.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Krisetelefonene til Kirkens SOS og Mental Helse har inntil nå fått øremerket statsstøtte. Det har sikret at de har kunnet holde døgnåpent, fordi det er på natten de tyngste samtalene skjer. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, sier til Vårt Land at det er da de redder liv.

Øremerking til fellespott

Akkurat nå er det krisestemning hos de to store krisetelefonene. «Me skal jo hjelpa folk som er i krise. Då bør me unngå at det er krisestemning blant tilsette og frivillige», sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal.

Krisen bygger på at regjeringen har endret støtteordningen for krisetelefonene. I fjor fikk 5 organisasjoner 61 millioner kroner øremerket over statsbudsjettet. Mental Helse og Kirkens SOS fikk 27 millioner hver. Slik blir det ikke i år.

Regjeringen bør sikre at resultatet av tildelingsprosessen i Helsedirektoratet ikke gjør at de to store og viktige hjelpetelefonene nå må kutte i tilbudet.

—  Vårt Land

Nå må organisasjonene heller søke på en fellespott på 72 millioner kroner, der til sammen 56 organisasjoner konkurrerer om midlene.

Det er gode grunner til omleggingen. Regjeringen peker blant annet på ønsket om mer faglig koordinering og samarbeid. Videre er det viktig at kvaliteten på tilbudet avgjør hvor mye midler det får i støtte, og her skårer blant annet Mental Helse og Kirkens SOS høyt. Dessuten har regjeringen ønsket å rydde i støtteordningene blant ideelle organisasjoner i statsbudsjettet. Det er et prisverdig initiativ.

Verst tenkelig tidspunkt

Problemet er likevel at det nå skjer så brått at organisasjonene det gjelder, mister forutsigbarheten. Hjelpetelefonene skal redde menneskeliv ved å gi håp i livets mørke stunder. Slike institusjoner trenger grunnleggende stabilitet og forutsigbarhet for å gjøre jobben sin godt nok.

I en tid med så mye økonomisk usikkerhet, krig og uro etter flere år med pandemi, trengs Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefoner mer enn noen gang. Denne uken kommer svaret på søknadene som 56 organisasjoner har sendt til Helsedirektoratet om støtte til krisetelefon- og chat. Det er allerede flere uker etter planen.

Regjeringen bør sikre at resultatet av tildelingsprosessen i Helsedirektoratet ikke gjør at de to store og viktige hjelpetelefonene nå må kutte i tilbudet.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder