Leder

Feltprestenes viktige advarsel

Varslingssakene i Forsvarets tros- og livssynkorps viser at korpset har hatt utfordringer med profesjonalitet og ledelseskompetanse.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land skrev lørdag om et oppsiktsvekkende antall varsler i Forsvarets tros- og livssynskorps. I 2018 kom det hele elleve varsler mot ledelsen i korpset. Disse er nå gransket av Forsvaret, som har konkludert med at ingen enkeltpersoner har «handlet kritikkverdig». Minst fem av varslerne var feltprester.

Det omfattende varslingskomplekset i korpset kommer kort tid etter at Forsvaret har fått kritikk for sin behandling av en rekke andre varsler mot ledere i Forsvaret. En ekstern gransking har konkludert med at det er store feil og mangler i hvordan Forsvaret håndterer varslinger.

Varsling er vanskelig

Varslingsinstituttet er viktig, men krevende. Det gjøres til tider feil både på individ- og systemnivå, og det er ikke alltid slike feil kan rettes opp gjennom å gå tjenestevei. Varsling er en viktig sikkerhetsventil i forvaltning og nærings- og organisasjonsliv.

Samtidig er det krevende ordning, både for de som varsler, for de som varsles mot, for ledelsen som må behandle varslene, og for pressen. Mange varslere ender med å slutte i jobben, slik også tilfellet er med flere av varslerne i Tros- og livssynskorpset.

Varslinger er også krevende for den det varsles mot. Deres rett til innsyn, imøtegåelse og rettssikkerhet kan støte opp mot varsleres rett til vern. Også for pressen er varslingssaker krevende. Slike saker er gjerne av stor offentlig interesse, men av hensyn til de involverte og pressens etiske regelverk er det gjerne slik at viktige momenter i saken ikke kan omtales.

Derfor er det grunn for utenforstående å være varsomme med å konkludere når man skal vurdere varslingssaker der offentligheten ikke har det hele og fulle innsyn.

Forsvaret får kritikk

Fasit i varslingskomplekset i Tros- og livssynskorpset er at Forsvaret mener at ingen enkeltpersoner har «handlet kritikkverdig». Det er en konklusjon man må forholde seg til, selv om Forsvaret har fått kritikk for sin behandling av varslingssaker.

Samtidig er det vanskelig å tro at ingenting er galt når man får et tosifret antall varsler mot ledelsen, og at flere svært kvalifiserte ansatte velger å slutte etter prosessen. Da står det ikke bra til. Selv om ledelsen som enkeltpersoner ikke har gjort formelle feil, så kan man ikke si at ledelsen samlet har lyktes med å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.

Vårt Lands gjennomgang av saken viser også at det er gjort vurderinger de fleste med erfaring med ledelse vil stille seg svært spørrende til. Ledere som ansetter personer de er i en nær familiær relasjon til som nestkommanderende, eller ansatte som lokkes med lønnshopp hvis de lover å oppføre seg pent, er to helt konkrete eksempler. Dette er hendelser som svært tydelig viser at ledelsen i korpset har hatt utfordringer med profesjonalitet og kompetanse innen ledelse.

Ja, det er vanskelig å ta stilling til varslingssaker der en ikke kjenner det fulle bildet. Men det er ikke vanskelig å konkludere med at det er rom for en kraftig forbedring av ledelseskulturen i denne viktige avdelingen i Forsvaret.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder