Leder

Viktig muslimsk likestillingsvedtak

Denne helgen innførte Norges eldste moské en kvinneandel på 40 prosent i trossamfunnets styre. Dette er et viktig skritt på veien til økt likestilling.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Klassekampen skrev tirsdag at Norges eldste moské, Islamic Cultural Center (ICC) innfører 40 prosent kvinneandel i trossamfunnets styre.

Da den nye tros- og livssynsloven ble innført i 2021, ble det diskutert at dette skulle være et krav. Det ble imidlertid ikke vedtatt i Stortinget. I stedet kom det inn et krav om at styrene skal redegjøre for tiltak når det gjelder kjønnslikestilling og eventuell forskjellsbehandling.

Vårt Land gratulerer Islamic Cultural Center med et godt og framtidsrettet vedtak.

—  Vårt Land

I Hurdalsplattformen står det imidlertid at Støre-regjeringen vil «stille krav om at de administrative organene som forvalter offentlige tilskudd på vegne av trossamfunn, er demokratisk valgte og har minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn».

I helgen viste altså Islamic Cultural Center vei, på egen hånd. Blant de ti faste plassene i hovedstyret, ble fire kvinner valgt inn. Klassekampen omtaler det som en aldri så liten kvinnerevolusjon i moskeen.

Et viktig vedtak innenfra

ICCs vedtak om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i styret er viktig. En undersøkelse NRK gjorde i 2019 viste at kun åtte prosent av plassene i moskéstyrene i Norge var besatt av kvinner. I styret til ICC var det fram til denne helgen ingen kvinner. Når den eldste moskeen i Norge nå går foran, kan dette vise vei for andre. Derfor er det et viktig vedtak.

Almas Ali, som er en av de nye kvinnene i hovedstyret, legger vekt på at endringen har kommet innenfra: «Det viktigste for oss er at dette har fått være en modningsprosess, som har kommet innenfra. Vi ser mange fordeler med å organisere oss på denne måten, derfor gjør vi det.», sier hun til Klassekampen.

Tvang kontra modning

I flere sammenhenger har det vært en stor fordel av at det har vært innført krav om minst 40 prosent av det underrepresenterte kjønn i Norge. Slike krav er stilt til næringslivet og har hatt god effekt. Vårt Land har også heiet på slike krav på lederplass.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det er mulig å komme et steg på veien uten slik tvang. Som det blir påpekt fra ICC selv blir det opplevd som en styrke at denne endringen kommer innefra. Det gjør trolig at trossamfunnet har større eierskap til vedtaket.

Uansett vil Vårt Land gratulere ICC med et godt og framtidsrettet vedtak.
Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder