Leder

Regjeringen bør skille ideellt og kommersielt

Avviklingen av fritt behandlingsvalg får store konsekvenser for ideelle omsorgsinstitusjoner som Modum Bad. Nå må regjeringen rydde opp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I desember i fjor vedtok et flertall på Stortinget, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, regjeringens forslag om avvikling av fritt behandlingsvalg. For Modum Bad innebærer i verste fall avviklingen et kutt på 3000 liggedøgn. Institusjonen behandler psykiske lidelser som angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer.

Da Solberg-regjeringen innførte fritt behandlingsvalg i 2015, ga det pasientene mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – også fra private aktører. Det er forståelig at Støre-regjeringen ville styrke det offentlige helsetilbudet, også fordi ordningen med fritt behandlingstilbud ikke har oppnådd målet med å få ned ventetidene og gjøre helsetjenesten mer effektiv.

Ikke privatisering av helsevesenet

Spesielt forståelig er det at regjeringen nå kutter ut bruken av de kommersielle aktørene. Det er ikke god politikk at det offentlige skal bruke store penger på kommersielle helsetilbydere. Hvis den sterke norske velferdsstaten skal fortsette å gi god helsehjelp, kan ikke det offentlige helsetilbudet tappes for penger og fagfolk. Kommersielle helsetilbydere er til for å skape verdier for eierne, og det er ikke statens oppgave å sikre disse inntektene for næringslivet.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tradisjonelt stått på ideelle og frivillige aktørers side. Det er derfor avgjørende at de nå tar situasjonen for ideelle helseinstitusjoner på alvor, og sikrer en stabil, videre drift for dem.

—  Vårt Land

Det er derimot stor forskjell på kommersielle og ideelle helsetjenester. Sistnevnte driver ikke for å tjene penger, men for å hjelpe mennesker med bakgrunn i en visjon og misjon. I et land der frivilligheten har stått sterkt, er institusjoner som Modum Bad viktige for å bidra til at samfunnshjulet går rundt.

Ap og Sp må støtte ideelle

I motsetning til de kommersielle aktørene er de ideelle mer avhengige av et tett samarbeid med det offentlige helsevesenet, og kan på den måten bidra til å støtte fellesskapets helsetjenester. Også den kompetansen og tradisjonen mange av de ideelle aktørene – som Modum Bad – bidrar med, er for viktig til å gå med i dragsuget av regjeringens avvikling av fritt behandlingsvalg.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er partier som tradisjonelt har stått på ideelle og frivillige aktørers side. Det er derfor avgjørende at disse partiene nå tar situasjonen for ideelle helseinstitusjoner på alvor, og sikrer en stabil, videre drift for dem.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder