Leder

Ikke glem solidariteten

Støre-regjeringen har en rekke bedre alternativer til kutt, enn midlene som bør gå til verdens fattige.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsbudsjettet som kommer straks vil innebære kutt i en størrelsesorden vi sjelden har sett maken til i norsk politikk. For første gang i nyere politisk historie står vi overfor en enorm krise, samtidig som vi ikke kan betale oss ut av den. Det vil innebære smertelige innsparinger på mange av postene i statsbudsjettet finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal legge frem i begynnelsen av oktober.

Mye kan kuttes

Et av områdene det har blitt hintet om å kutte på, er bistandsbudsjettet. Det er ikke bare trist, men også politisk uklokt. Grunnen er at krisene verden nå står i, ikke vil gå over av at hvert land blir seg selv nok. Norge har et internasjonalt ansvar. Å bidra til å gjøre krisene større ved å kutte i livsviktig og fremtidsrettet bistand, er derfor helt feil vei å gå. Det er nå det gjelder å bidra med det Norge kan for å skjerme de mest sårbare i verden.

Forhåpentligvis vil regjeringen finne inndekninger på andre områder. Mange store veiprosjekter kan utsettes, nedskaleres eller endres. Strømstøtten kan også tilpasses og målrettes slik at de som faktisk trenger pengene, får støtten. Her er det også snakk om enorme summer.

Dersom statsbudsjettet til Støre-regjeringen skulle ende opp med å kutte til verdens fattige, samtidig som norske forbrukere får støtte til å varme opp jacuzzien på hytta – vil det være en falitterklæring.

—  Vårt Land

Prosessene med å oppheve kommunesammenslåingene, som har vært en viktig sak for Senterpartiet, er ventet å koste nær en halv milliard kroner. I en verden med langt større utfordringer enn sammenslåtte kommuner, er dette et sted det er mulig å bremse eller utsette disse prosessene.

Arbeiderpartiets DNA

Jonas Gahr Støre leder en regjering der Arbeiderpartiet er største parti. Hans parti har solidaritet som en viktig del av sitt politiske DNA. Det er derfor avgjørende at regjeringen han leder, viser det i fremleggelsen av sitt første helhetlige statsbudsjett. Den solidariteten strekker seg langt utover Norges landegrenser, og har vært viktig i å gjøre Norge til et av de viktigste landene innen global utviklingspolitikk.

Dersom statsbudsjettet til Støre-regjeringen skulle ende opp med å kutte kraftig til verdens fattige, samtidig som norske forbrukere får støtte til for eksempel å varme opp jacuzzien på hytta – vil det være en fallitterklæring.


Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder