Leder

Ingen krise for Den norske kirke

Det er naturlig at medlemstallene til Den norske kirke går gradvis nedover. Det betyr ikke at kirka mister sin betydning.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske medlemstall for tros- og livssynssamfunnene i Norge. Tallene viste at Den norske kirke (DNK) har hatt en nedgang på hele 130.000 medlemmer på kun ett år. Nedgangen så dramatisk ut, sammenlignet med 2020, da DNK kun mistet 30.000 medlemmer.

Men tallene var ikke så dramatiske som de først så ut til. Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen opplyste om at SSB ikke hadde tatt med i beregningene sine at tilhøringsordningen var avsluttet. Ordningen som opphørte 1. januar 2021 førte til at 109.000 nordmenn automatisk ble fjernet fra DNKs medlemsregister.

Ingen stor nedgang

Tilhørigordningen, som er blitt mye omtalt i Vårt Lands spalter, gikk ut på at nyfødte barn automatisk ble meldt inn i DNK dersom en av foreldrene var medlem. Det gjaldt også barn som ikke ble døpt.

Nå må man derimot døpes for å bli medlem i DNK, noe som naturlig nok har gått hardt utover medlemstallene. Dersom man tar dette med i betraktning når man ser på medlemstallet til DNK i dag, er det liten grunn til å rope varsko med det første.

Rundt 3,5 millioner nordmenn er fortsatt DNK-medlemmer, i en tid der vi vet at folkekirkene rundt omkring i Europa opplever stadig nedgang i medlemstall. Det er fortsatt et høyt antall medlemmer og faktisk like mange medlemmer som kirka hadde for eksempel i 1980.

Kirkas betydning avhenger ikke av medlemstall

—  Vårt Land

Må på banen

Antall nordmenn som regner seg som kirkemedlemmer har altså holdt seg noenlunde stabilt de siste 40-50 årene. Det er samfunnet rundt som har gjennomgått store endringer. Med tilflytning fra andre kristne land har andre kirkesamfunn, som Den katolske og ortodokse kirke, fått et voldsomt oppsving. Det får selvsagt også konsekvenser for hvordan medlemsbestanden ser ut i den lutherske kirke.

At det ikke er krisetall for DNK betyr imidlertid ikke at kirkas ansatte kan lene seg tilbake og la sekulariseringen gå sin gang. Den norske kirke spiller en avgjørende rolle som sivilsamfunnsaktør over hele landet. Minst 3,5 millioner nordmenn stoler på at kirka er der når de trenger den.

Like så fullt avhenger ikke kirkas betydning av medlemstall, men den avhenger av at kirka har tro på seg selv. Det krever at kirkas ansatte er fremoverlente og uredde – og tør å tenke nytt om hva det vil si å være kirke.

Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder