Leder

Ja til livssynsreklame

Forbudet mot reklame for livssyn og politikk i fjernsyn er modent for å fjernes, slik ytringfrihetskommisjonen foreslår.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ytringsfriheten skal ivareta den frie debatten i samfunnet. Det er ikke like opplagt at betalte ytringer har det samme vernet som andre ytringer. Ytringsfrihetskommisjonen aksepterer at det finnes begrensninger på reklame, for eksempel ut fra sunnhetshensyn og vern av utsatte grupper. Men på ett område foreslår kommisjonen endring: Forbudet mot politisk reklame og reklame for livssyn på fjernsyn foreslås opphevet.

Forbudet mot livssynsreklame vitner om en oppfatning av religiøs forkynnelse og argumentasjon som noe farlig og potensielt skadelig

Forbudet er begrunnet i at fjernsyn er et slagkraftig medium. Man ville verne den saklige politiske debatten mot ensidige og følelsesladede innslag. Fjernsynsreklame vil også kunne favorisere aktører med mye penger. Og man var redd for sterke påvirkninger fra religiøse aktører.

På tide med endring

Allerede den forrige ytringsfrihetskommisjonen foreslo i 1999 å avskaffe dette forbudet. I 2008 ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordi TV Vest ble bøtelagt for å kjøre reklame for Pensjonistpartiet. Likevel har ikke politikerne endret på loven.

Nå er det på tide at det blir gjort. For å si det med kommisjonens ord: «Dette er et snevert tiltak tilpasset den tiden da fjernsynet var nasjonens samlingspunkt og den sentrale premissleverandøren for samfunnsdebatten». I dagens mediebilde, der politisk reklame fritt kan framføres på sosiale medier og kanaler som Youtube, blir forbudet i Kringkastingsloven en anakronisme. Det er også relativt sett langt billigere å lage fjernsyn i dag, slik at det er rom for mange flere aktører enn NRK og TV2.

Uforståelig livssynsforbud

Det er fortsatt en fare for at politisk reklame kan komme til å fremme følelsesladet og populistisk argumentasjon og favorisere de som har mye penger. Men det redaksjonelle ansvaret gjelder jo fortsatt også for reklame. Og både NRK og andre aktører vil ha et ansvar for å bidra til at den politiske debatten totalt sett blir god.

Derimot har det aldri vært lett å forstå argumentene mot livssynsreklame på fjernsyn. Det vitner om en oppfatning av religiøs forkynnelse og argumentasjon som noe farlig og potensielt skadelig. At slike innslag kommer i redaktørstyrte ansvarlige medier, og ikke bare i andre kanaler, må utelukkende være en fordel.

Så da er det bare å si til politikerne: Hva venter dere på? Det er ingen grunn til å drøye med en så opplagt lovendring.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder