Leder

De fattigste bør ikke betale

Selv om den norske staten håver inn penger, kan ikke statsbudsjettet sprenge alle rammer. Likevel bør det ikke være de fattigste som tar regningen for Ukraina-flyktningene.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stortinget forhandler nå om krisepakken på 14 milliarder kroner som regjeringen har foreslått for å dekke utgiftene man regner med som følge av et stort antall flyktninger fra krigen i Ukraina. Hvor pengene skal hentes fra, ønsker regjeringen å ta stilling til ved revidert nasjonalbudsjett i mai. Og regjeringen ønsker en bred samling av flest mulig partier om dette.

Vi synes ikke det er riktig å sende regningen for hjelp til ukrainske flyktninger til verdens fattige

—  Vårt Land

Denne brede samlingen kan vise seg å bli vanskelig, fordi regjeringen har antydet at en del av pengene kan tas fra bistandsbudsjettet. Regjeringen viser i proposisjonen til at OECD-reglene åpner for at utgifter til flyktninger i Norge kan regnes som bistand. KrF, SV, Rødt og MDG har krevd en avklaring alt nå på at det ikke er bistanden som skal betale for flyktningene. Frp på sin side ønsker å få slått fast at mest mulig må tas fra bistandsbudsjettet.

Ingen pengemangel i Norge

Den norske staten er ikke i pengemangel. Oljeprisen stiger mot stadig nye høyder, og norsk olje og gass etterspørres som aldri før. Dessuten tjener staten penger på eksport av elektrisk kraft til rekordhøye priser. Men selv om dekningen i og for seg ikke er noe problem, er det problematisk å øke statens utgifter. Det kan øke det prispresset som allerede finnes i en økonomi som går for fullt. Ut fra hensynet til å holde prisstigningen under kontroll burde staten nå inndra kjøpekraft.

Men folk flest er rammet av økende priser, ikke minst på energi. Dessuten gikk realinntekten ned under pandemien. Frontfagene har allerede fått en raus ramme for lønnsoppgjøret. Det er minimal forståelse for at en rik stat tar inn mer penger fra folk flest.

Våre problemer blekner

Nå kommer kjøpekraft uansett til å bli inndratt ved at renta stiger. Men det er en uheldig måte å gjøre det på, fordi det rammer skjevt og skaper problemer for næringslivet. Mange bedrifter sliter om følge av krigen i Ukraina og ettervirkninger av pandemien. Dermed kan vi bli enda mer oljeavhengige - stikk i strid med det vi ønsker.

Men disse problemene blekner i forhold til de problemene de fattige land møter. Økte priser på matvarer og energi rammer hardt for de som har lite fra før. Det er derfor ikke mindre, men snarere behov for mer bistand til verdens fattige.

Det er dessuten begrenset hvor mye bistandspenger - som jo stort sett brukes i utlandet - bidrar til prispress i Norge. Vi synes ikke det er riktig å sende regningen for hjelp til ukrainske flyktninger til verdens fattige.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder