Leder

Krise for regnskogen betyr krise for menneskene

Regnskogen Amazonas står i fare for å forsvinne, raskere enn tidligere antatt. Konsekvensene blir katastrofale, og verdenssamfunnet må gjøre alt som står i vår makt for å forhindre det.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En ny studie slår fast at Amazonas kan nå vippepunktet innen 2050. Det betyr at skogen forsvinner og blir erstattet med savanne eller ørken.

Studien viser at skogens evne til å gro tilbake etter ødeleggelser er redusert med rundt 50 prosent i de skogsområdene som er verst rammet av avskoging og tørke. Totalt har skogens evne til å motstå tørke og skogbrann falt i tre firedeler av Amazonas.

Fatale konsekvenser

Konsekvensene av regnskogens kollaps blir katastrofale. Tap av regnskogen gir et massivt tap av arter, og millioner av mennesker fra mer enn 300 urbefolkningsgrupper mister sitt hjem og sin kulturarv. Amazonas-elven med alle sine sideelver tørker ut. Den inneholder 20 prosent av verdens rennende ferskvann.

Regnskogen lagrer i dag rundt 90 milliarder tonn CO2 – dobbelt så mye som verden slipper ut på ett år. Når skogen forsvinner, slippes dette karbonet ut i atmosfæren, og forverrer og akselererer klimaendringene.

Regnet og fuktigheten skogen produserer i dag, har særlig mye å si for klimaet og nedbørsmengden i Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay. Der finner vi de beste jordbruksområdene i hele Sør-Amerika. Regnskogens kollaps vil derfor gjøre det vanskeligere å produsere mat i regionen.

Oppsummert kan verden vente seg en biologisk, klimatisk og humanitær katastrofe i løpet av de neste 20–30 årene.

Verden kan vente seg en biologisk, klimatisk og humanitær katastrofe i løpet av de neste 20–30 årene

Må stanses

Katastrofen er menneskenes eget håndverk. Den skyldes i hovedsak avskoging, men forsterkes også av menneskeskapte klimaendringer.

Rundt 20 prosent av Amazonas har blitt avskoget siden 1970 for å produsere tømmer, soya, palmeolje, biodrivstoff og storfekjøtt, og for å drive gruvedrift.

Avskogingen i Brasil har økt dramatisk siden Jair Bolsonaro president i 2019. I 2021 var avskogingsraten den høyeste på 15 år, og i januar 2022 nådde avskogingen nok et rekordnivå. Da forsvant et skogsområde seks ganger større enn Manhattan på bare tre uker.

Den ferske studien gir nye empiriske bevis for at regnskogen kan forsvinne snart. Nå må verdenssamfunnet våkne og gjøre alt i vår makt for å forhindre katastrofen. Norge og EU bør ta initiativ til forhandlinger med Jair Bolsonaros regjering. Målene må være å stanse all avskoging umiddelbart, verne restene av Amazonas for alle nye inngrep, og å sette i gang restaurering av ødelagt skog i samarbeid med urbefolkningsgruppene som kjenner skogen. Resten av verden bør legge penger på bordet for å lykkes med vern.

Om forhandlinger ikke fører frem, bør Brasil og Jair Bolsonaros regjering sanksjoneres kraftig. All eksport og import til og fra Brasil bør stanses. Det haster.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder