Leder

Ikke godt nok

Manglende tilrettelegging gjør arbeidshverdagen vanskelig for sårt tiltrengte ansatte i Den norske kirke. Det er rett og slett ikke holdbart.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dagens Vårt Land forteller kapellan i Sinsen menighet, Kjersti Langås Hvalen, om sine erfaringer med å være blind prest i Den norske kirke. Hun fortalte først om sine erfaringer i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) sin podkast Digitale barrierer forrige. Der fortalte også kantor Annette Nordmo i Slemmestad og Nærsnes menighet i Asker om lignende erfaringer.

Begge har fått kjenne på de digitale barrierene som følger med å være blind eller svaksynt ansatt i Den norske kirke. Hvalen har for eksempel ikke mulighet til å hente ut medlemsregisteret til Den norske kirke. Programmet er ikke universelt utformet og har ingen tale- eller lydfunksjon, noe som gjør at kapellanen ikke kan bruke det. Dermed må hun spørre kollegaer om hvem som skal få fireårsbok eller bli invitert til konfirmantsamling.

HØR ANDRE EPISODE AV VÅRT LANDS NYE PODKAST:

Ikke godt nok

Hvalen og Nordmos erfaringer er triste å lese om. De er begge sårt tiltrengte ansatte i Den norske kirke som har jobber som det kreves mye av i utgangspunktet. At de i tillegg opplever disse problemene og utfordringene med å kunne gjøre jobbene sine er urovekkende.

Her bør kirka som arbeidsgiver med andre ord ta tak og gjøre noe. Som Hvalen påpeker, bør kirka speile samfunnet – også når det kommer til ansettelser. Personer med synshemminger er ikke tilstrekkelig representerte i Den norske kirke og får ikke den tilretteleggingen de trenger for å gjøre jobben sin. Det er ikke godt nok.

Som påpekt så mange ganger tidligere, trenger Den norske kirke alle ansatte de har – ikke minst i en tid der det er vanskelig å rekruttere nye. Desto viktigere blir det å ta vare på dem man faktisk har og som ønsker å gjøre jobben sin best mulig for flest mulig.

Personer med synshemminger er ikke tilstrekkelig representerte i Den norske kirke og får ikke den tilretteleggingen de trenger for å gjøre jobben sin. Det er ikke godt nok.

—  Vårt Land

Ressurser, ikke problemer

Når det påpekes at det mangles kunnskap hos underleverandører er det en forståelig grunn til at forholdene er slik de er nå. Men det er ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe for å forbedre situasjonen.

Hvalen sier hun ikke ønsker å være et problem for andre. Det hun først og fremst burde kjenne på er at hun er en uvurderlig ressurs for andre.

Hun sier også at hun synes jobben hennes er meningsfull og variert. Men for å beholde den følelsen trenger hun og andre synshemmede i Den norske kirke å bli hørt. Det fortjener de – og det fortjener kirka.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder