Den norske kirke

Blinde Kjersti Langås Hvalen møter flere og flere digitale barrierer som ansatt i Den norske kirke

DEN NORSKE KIRKE: Prest Kjersti Langås Hvalen må spørre kollegaer om hvem som skal få fireårsbok eller bli invitert til konfirmantsamling. Kantor Annette Nordmo gir opp etter to år som verneombud. Begge jobber i Den norske kirke, har synshemminger og blir hindret av digitale barrierer i kirken.

– Noen ganger blir man helt hjelpeløs. Det er frustrerende. Alle mennesker ønsker å være selvhjulpne.

Det sier kapellan i Sinsen menighet, Kjersti Langås Hvalen til Vårt Land. Hun har vært sterkt svaksynt i lang tid, og i 2017 mistet hun restsynet sitt.

Hvalen sier staben i menigheten er fantastisk, og at hun synes jobben som kapellan er meningsfull og variert. Det vil hun gjerne at kommer frem. Likevel møter hun på utfordringer i jobben sin, knyttet til manglende tilrettelegging og universal utforming av digitale ressurser.

Blant annet, har hun ikke hatt tilgang til programmet Kardinal, der medlemsregisteret til Den norske kirke (DNK) ligger. Programmet er ikke universelt utformet og det har ingen tale- eller lydfunksjon, noe som gjør at Hvalen ikke kan bruke det.

Kjersti Langås Hvalen. Prest / kapellan i Sinsen menighet.

Gjennom programmet finner man navn når man skal sende invitasjon til utdeling av fireårsbok. Der ligger det lister over konfirmanter og døpte og det står hva ofringen i gudstjenestene går til. Disse tingene har altså Hvalen måttet spørre kollegaer om hjelp til.

Umulig å fortsette

Også kantor Annette Nordmo har fått kjenne på de digitale barrierene for blinde og svaksynte ansatte i DNK. Hun jobber i Slemmestad og Nærsnes menighet i Asker.

– Jeg føler at jeg gjør en dårlig jobb, fordi jeg ikke har de verktøya jeg trenger, sier Nordmo, i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) sin podkast, Digitale barrierer.

Nordmo forteller om dataproblemer gjennom flere år og at det bare har økt på. Dette har blant annet ført til at hun nå gir seg etter to år som verneombud.

– Det er rett og slett umulig når jeg ikke har ordentlig tilgang eller får kobla meg på. Som verneombud skal man ha oversikt over avviksskjemaer, mapper for verneombud og vernerunder, sier Nordmo til KABB.

Man ønsker ikke å være et problem for andre, så man prøver å finne løsninger så godt man kan

—  Kjersti Langås Hvalen

Berøringsskjermer

At problemene har økt på de siste årene, kjenner presten Hvalen seg igjen i. Hun nevner et eksempel:

– Jeg kan ikke slå på lyden i kirkerommet etter at de byttet ut kontrollpanelet med en berøringsskjerm.

Kjersti Langås Hvalen. Prest / kapellan i Sinsen menighet.

En annen uheldig utvikling var hvordan oppdateringen til den nyeste versjonen av operativsystemet Windows gjorde til at flere spesialprogrammer for tilrettelegging for blinde og svaksynte sluttet å fungere.

– Selv om iPhone er en revolusjon, som gjør at man kan lese e-post, dokumenter, aviser og delta på teamsmøter via mobilen, så er det mange ting som har blitt vanskeligere. Det går feil vei for mange synshemmede arbeidstakere, mener Hvalen, som mener personer med funksjonshemninger er lite representerte i DNK.

– Kirka bør speile samfunnet, også når det kommer til ansettelser. Der har kirka vært altfor dårlige, synes Hvalen.

Meiner ein manglar kunnskap

Problemene er mange og varierte. Kantor Annette Nordmo trives godt som musikalsk leder og organist, men sliter med noen av de administrative oppgavene hun skal utføre som kantor.

Det kan være plattformer der hun ikke har tilgang til, eller hyppige pålogginger eller dialogbokser hun ikke får med seg fordi de ikke blir lest opp av et taleprogram. Det betyr at hun ofte må få datahjelp av Øystein Mollestad som er IKT-konsulent i Asker kirkelige fellesråd.

– Det å tilrettelegge for blinde har vært et stort problem hos vår underleverandør, fordi de har ikke kunnskap om det, sier Mollestad til KABB.

Kjersti Langås Hvalen. Prest / kapellan i Sinsen menighet.

Både Mollestad og Nordmo mener at Kirkepartner, som er kirkens egen leverandør av IKT-tjenester, heller ikke har denne kompetansen.

– Av og til er det ikke nok å få hjelp av Øystein, fordi det rett som det er hender at sikkerhetskrav er så strenge at Jaws (navnet på et taleprogram, red.anm.) ikke henger med, slik at jeg overhodet ikke kan bruke pc den dagen, den uka eller denne måneden, avhengig av hvor fort Kirkepartner kundeservice greier å hjelpe, forteller Nordmo i podkasten.

Tok halvannet år

Også Hvalen har fått kjenne på lang ventetid for å få hjelp til tekniske løsninger. Da hun i 2017 mistet siste rest av synet, ble det klart at hun hadde behov for taleprogrammet Jaws på datamaskinen sin. Det skulle bli enklere sagt enn gjort. Ett og et halvt år tok det før programmet endelig var på plass.

Kirka bør speile samfunnet, også når det kommer til ansettelser. Der har kirka vært altfor dårlige, synes Hvalen

—  Kjersti Langås Hvalen

– Det var ganske utrolig at det skulle ta så lang tid. Det var mye masing på e-post og telefon. Det løste seg ikke før jeg, etter altfor mye tålmodighet, sendte en e-post med kopi til kirkeverge, prosten, daglig leder, leder for Kirkepartner, der jeg skrev at nå er det nok. Da tok det to uker, så var det løst og jeg hadde endelig Jaws.

Den lange ventetiden mener hun sier noe om hvor lite prioritet denne typen saker har, og hun kan kjenne på at hennes behov ikke er viktige «nok» .

– Til slutt blir man lei. Man orker ikke å klage hele tiden.

Kjersti Langås Hvalen. Prest / kapellan i Sinsen menighet.

Vil ikke være problem

Hun kjenner seg igjen i noe forfatter Jan Grue har sagt: «Vi som har problemet blir problemet».

– Man ønsker ikke å være et problem for andre, så man prøver å finne løsninger så godt man kan.

I etterkant av at podkasten til KABB ble publisert har en annen prest med synshemming tatt kontakt med Hvalen for å fortelle om en app som gir henne delvis tilgang til programmet Kardinal via mobiltelefonen. Men hun kan fortsatt ikke hente ut lister over et utvalg medlemmer i kirken, eller bruke programmet med datamaskinen.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Den norske kirke