Leder

Tydelig løft for steinkirkene

KrF fortjener honnør for å sikre penger til å ruste opp våre viktigste nasjonale kulturskatter.

Kjell Ingolf Ropstad i Dale kyrkje i Luster, med kirkeverge Morten Rørstadbotten (i hvit skjorte) og prest Geir Paulsen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var denne uken i Luster i Sogn for å overbringe nyheten om at steinkirkene får mer penger til vedlikehold. Han kunne melde om millioner nå, men lovet samtidig at milliarder av kroner skulle sikres til vedlikehold av steinkirkene de neste årene.

Det er svært gledelig at det nå kommer nye, friske midler til å ruste opp steinkirkene fra 1100-tallet og framover. Det er en prioritering for vår felles kulturarv, uavhengig av hvilken tro man har. Det er ingen overdrivelse å si at de gamle steinkirkene er våre viktigste kulturskatter.

Både KrF og Senterpartiet har de siste årene vært partiene som mest tydelig har kjempet for steinkirkene. Det har vært viktig. Nå har KrF levert resultater for steinkirkene i regjering, og det knytter seg forventninger til at Senterpartiet gjør det samme dersom partiet havner i regjering etter høstens valg.

Det er en prioritering for vår felles kulturarv, uavhengig av hvilken tro man har. Det er ingen overdrivelse å si at de gamle steinkirkene er våre viktigste kulturskatter.

—  Vårt Land på lederplass

Det er grunn til å etterlyse at flere partier enn KrF og Senterpartiet løfter den viktige kulturarven i sine prioriteringer.

For Ropstad har helt rett når han slår fast hvor fortvilende det er at mange kirkebygg forfaller, og at flere ikke kan brukes skikkelig. Vårt Land har tidligere skrevet om den skrale tilstanden til norske steinkirker.

Det er trist at både middelalderkirker og nyere kirker mangler sikring mot brann og råte, og at kirkene med klimaendringene nå er mer utsatt for vannskader. Derfor har riksantikvaren helt rett når hun kaller bevilgningene det største enkeltløftet for kirker i nyere tid.

Det er lovende takter fra Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen som peker på tusenårsmarkeringen for kristningen av Norge i 2030 som en viktig milepæl for istandsetting av de gamle kirkebyggene. Senterpartiet har riktig nok 30 millioner mer til verneverdige kirker i sitt siste alternative budsjett, enn det regjeringen la på bordet. Det er lovnader som forplikter.

Uansett er det gledelig at det nå kommer et tydelig løft for steinkirkene. Til markeringen av at Norge ble kristnet er det viktig at den glemte nasjonalskatten som steinkirkene utgjør, også løftes frem og prioriteres av de som styrer.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder