Leder

Skuffende iransk valg

Helgens presidentvalg i Iran var i realiteten rigget, ettersom regimets øverste ledelse på forhånd hadde luket vekk alle kandidater som ikke var tilstrekkelig religiøst og politisk konservative.

Israel sier at Ebrahim Raisis valgseier i Iran bør bekymre det internasjonale samfunnet, fordi Raisi angivelig har forpliktet seg til å utvikle landets atomprogram. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Irans nye president ble som «bestilt» av det mektige Vokterrådet, som bare hadde sluppet sju av de påmeldte 590 kandidatene gjennom. På selve valgdagen stod bare fire kandidater på listene, med Ebrahim Raisi som storfavoritt. Når han overtar som president etter den mer moderate og reformvennlige Hasan Rouhani, vil 60-åringen komplettere de ultrakonservatives totale grep om det iranske maktapparatet.

Når Ebrahim Raisi overtar som iransk president i august, vil han starte med et betydelig underskudd i demokratisk legitimitet.

—  Vårt Land på lederplass

Elendig valgoppmøte

Raisi leder nå Irans rettsvesen, og står på USAs sanksjonsliste, delvis på grunn av sin rolle i å ha godkjent massehenrettelser av politiske fanger i 1988. Han fikk solide 62 prosent av stemmene, men for første gang i iranske presidentvalg gikk under halvparten av de 59 millioner stemmeberettigede (48,8 prosent) til valglokalene. I tillegg avgav 12 prosent av de frammøtte velgerne ugyldige stemmer.

Dermed er Raisi valgt med bare litt over en fjerdedel av stemmene fra alle iranske stemmeberettigede. Når han overtar etter Rouhani i august, vil Raisi dermed starte presidentgjerningen med et betydelig underskudd i demokratisk legitimitet. Det lave valgframmøtet er et klart signal om befolkningens misnøye med utvalget av kandidater, og et betydelig prestisjenederlag for et regime som liker å vise til høy deltakelse som et bevis på demokratisk legitimitet.

Neste øverste leder?

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei (82), får etter alt å dømme nå en svært lojal og samkjørt president, noe som gir minimale forhåpninger for de som ønsker en mer reformvennlig og vestorientert kurs. Det er også et spørsmål om presidentstillingen vil kunne fungere som en posisjonering for Raisi til å overta som Irans øverste leder etter den aldrende Khamenei.

En liten oppmuntring etter valget er at det meldes om framgang i samtalene i Wien om å bringe USA tilbake til den internasjonale atomavtalen med Iran. Både ayatolla Khamenei og Raisi støtter en avtale, og det er håp om å sluttføre forhandlingene allerede før den nye presidenten tiltrer. Det vil i så fall lette på sanksjonen som har rammet den iranske befolkningen knallhardt, men lite tyder på at landets lederskap ellers er kapable til en nødvendig oppmykning av landets stivnede økonomi.


Annonse
Annonse

Mer fra: Leder