Leder

Sivile betaler prisen

TRAGEDIE: Israels manglende forståelse for palestinernes situasjon ga Hamas en mulighet til å styrke sin stilling - på sivile palestineres bekostning. Denne tragedien må stanses.

Nok en gang rammes Gazas hardt prøvede sivilbefolkning av israelske bomber. Mens tidligere Gaza-kriger har vært planlagt fra Israel for å redusere trusselen fra Hamas, var det denne gangen Hamas som tok initiativet. At dette ville gå på bekostning av Gazas sivilbefolkning, har de sett helt bort fra. Selv om Israel må ta ansvaret for hvordan de slår tilbake, bærer Hamas et stort ansvar for de tragediene som nå rammer Gaza.

De voldelige konfrontasjonene må nå stanses, og de grunnleggende problemene adresseres. Palestinerne kan ikke lenger neglisjeres.

—  Vårt Land

Israelske myndigheter var ikke forberedt på et slikt angrep. At sivile i store deler av Israel blir drept av raketter fra Gaza, er en sjokkopplevelse. Det skjer mens politikerne krangler i en regjeringskrise utløst av lang tids polarisering i Israel.

Langvarig palestinsk frustrasjon

Israelske myndigheter har ikke tatt inn over seg den økende frustrasjonen i den palestinske befolkningen. Israelske bosettinger brer seg, og vold fra bosettere og ytterliggående jødiske grupper blir ikke tilstrekkelig adressert. Det demonstreres mot at palestinere kastes ut fra hjemmene sine for at bosettere kan etablere seg i palestinske boligstrøk. I tillegg er det frustrasjon over palestinske myndigheters elendige håndtering av pandemien, og at Abbas avlyste valget som kunne gitt nye ledere.

I denne situasjonen valgte israelske myndigheter å stenge av tradisjonelle møtepunkter i Jerusalem under Ramadan. Det førte til opptøyer der situasjonen kom ut av kontroll. Da israelske styrker stormet muslimenes helligdommer midt i den hellige fastemåneden, skapte det sterke reaksjoner. Det ga Hamas en mulighet til å markere seg i den interne palestinske striden.

Israels interne polarisering

Hendelsene i Jerusalem har ført til at indre spenninger i det israelske samfunnet har kommet til syne i opptøyer. Arabiske mobber har banket opp jøder og tent på synagoger, og ytterliggående jødiske mobber jager arabere mens de roper «død over araberne».

Hamas har fått markert sin styrke, og vil gå på større tap om kampene fortsetter. De tilbyr derfor våpenhvile. Israelske politikere ønsker å fortsette angrepene for å svekke Hamas. Erfaringene fra tidligere Gaza-kriger er at det vil føre til store lidelser og tap av menneskeliv, og at det ikke finnes noen militær løsning.

De voldelige konfrontasjonene må nå stanses, og de grunnleggende problemene adresseres. Palestinerne kan ikke lenger neglisjeres. De må få velge seg en ny ledelse, og så må det arbeides for å gi dem deres grunnleggende rettigheter. Israel trenger på sin side ro til å håndtere sine indre motsetninger.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder