Leder

Venstres narkotikareform er et rusliberalt selvmål

Når Arbeiderpartiets landsmøte setter foten ned for regjeringens rusreform er det både gode og dårlige nyheter.

Det er gode nyheter fordi rusreformen var en dårlig reform som la opp til en potensielt farlig liberalisering av norsk ruspolitikk. Dette sosialpolitiske eksperimentet skulle stå tilnærmet alene, uten noen avgjørende styrking av behandlingstilbud, hjelpeapparat eller forebygging. Aps nei er i tråd med partiets sosialpolitiske linje siden arbeiderbevegelsens oppstart. Det er i de svakestes interesse at mengden rus i samfunnet begrenses. Det er urealistisk å tro på et samfunn uten alkohol og andre rusmidler, men det er til beste for alle at bruken holdes på et lavt nivå.

Behov for endring

Aps nei er dårlige nyheter fordi debatten om rusreformen har vist oss at det er behov for endringer i norsk narkotikapolitikk. Den viser med all tydelighet at straff ikke hjelper rusavhengige. Den viser at det finnes subkulturer i politiet som nærmest praktiserer sin egen narkojustis. Den viser at det trengs reformer for bedre forebygging og behandling. Den viser at norsk ruspolitikk, selv om den holder rusnivået nede, ikke har lyktes i å hjelpe de mest utsatte.

Tilhengerne av rusreformen må bære sin del av ansvaret for at nødvendige endringer i norsk narkotikapolitikk nå skyves ut i tid. Venstres narkotikareform er et rusliberalt selvmål. Det var en dramatisk kursendring som ble forsøkt dyttet gjennom uten en grundig prosess i Stortinget. Denne typen endringer fundamenteres best gjennom brede allianser og balanserte kompromisser. Slike forsøk på å ta snarveier i vanskelige og betente stridsspørsmål har det med å straffe seg.

Aps nei er dårlige nyheter fordi debatten har vist oss at det er behov for endringer i norsk narkotikapolitikk.

—  Vårt Land

Unødvendig polarisering

Mange av rusreformens tilhengere har også polarisert debatten og skadet egen sak unødig. Besvergelser om «å være på rett side av historien», og hvor dumme, onde og uopplyste motstanderne er, fungerer sikkert fint i ekkokammere i sosiale medier, men gir sjelden seier.

Nå påhviler det Ap, KrF og andre partier som sier nei å komme med en alternativ reform som bedre ivaretar rusavhengige mennesker i dyp nød, og som kan bidra til å holde narkotikabruken nede. Tilhengerne av rusreformen bør gravlegge sine mest liberale forslag, og finne sammen i et fornuftig kompromiss som kan redusere skadevirkningene narkotika påfører samfunnet. Det er på høy tid at tunge rusavhengige slipper å møte politi og straff. Men vi kan ikke la en slik reform gå ut over hensynet til å beskytte unge mennesker mot å få livet ødelagt av rus.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder