Leder

Det ukristelige hatet

Erkebiskop i Svenska kyrkan Antje Jakelén melder at hun tar pause fra det sosiale mediet Twitter. Hun oppgir at grunnen er trusler, hat og løgner. Dessverre ser vi mye av det samme her hjemme.

Andre påskedag skrev erkebiskopen i Sverige selv dette på Twitter (oversatt til norsk): «Jeg er ille berørt av at mine tweets brukes for å spre trusler, hat og løgn om min tro, den svenske kirken, og samfunnet. Dere som gjør dette kan kjenne dere som vinnere i øyeblikket. Men: Den sanne vinner er alltid sannhetens og kjærlighetens side. Kom over til den siden!»

Et lite søk på Twitter viser utallige krenkende og hatefulle meldinger mot erkebiskopen. Mot slutten av påsken var det særlig én hendelse som utløste hets-bølgen. Jakelén hadde takket ja til å stille opp i et program, på den svenske TV-kanalen SVT, der hun var invitert sammen med en imam. At hun sa ja til å snakke om påsken sammen med en muslimsk leder fikk det til å syde i rasistiske og antiislamske miljøer på nett. Noen ba henne konvertere til islam, andre kom med drøye og stygge karakteristikker av hennes person og hennes virke som erkebiskop. Flere mente hun ikke er en ekte kristen. Heldigvis reagerte også mange på hetsen.

TWITTER-PAUSE: Erkebiskop Antje Jackelén har tatt pause fra det sosiale mediet Twitter. Begrunnelsen er at hun ikke orker all hetsen, hatet og løgnen om hennes egen tro.

Hat også i Norge

Vi har fortsatt til gode å se en bølge av hat mot en enkelt biskop eller kirkelig leder i Norge. Men det finnes nok av eksempler på hat, trusler og løgner som spres, også her. En rekke norske samfunnsdebattanter har trukket seg tilbake, både fra sosiale medier og offentligheten generelt, på grunn av hat, hets og trusler.

Selv om det er et mindretall som står for denne formen for hets er dette både forstemmende og trist. Slikt hatprat gjør noe med hele samfunnsdebatten, og har stor påvirkning på ytringsrommet og den reelle ytringsfriheten også i Norge.

Det er særlig folk med et hatefullt syn på islam som bidrar til slik hatprat. De mener dialog og forsøk på respekt mellom religioner er ensbetydende med at kristendommen legges til side og undergraves. De ønsker derimot mer religiøs konfrontasjon.

HETSES: Et av mange eksempler på hvordan erkebiskop Antje Jackhelén hetses på det sosiale mediet Twitter. At hun er i dialog med muslimer gjør at ytterliggående debattanter mener hun bør «konvertere til Islam».

Ekte nestekjærlighet

Det er åpenbart at de som hetser Jakelén i liten grad har tatt seg tid til å lese Jesu egne ord. Et av mange eksempler på hvordan man bør oppføre seg mot mennesker med annen tro kan vi finne i fortellingen om Den barmhjertige samaritan. På Jesu tid hadde det vært et århundrelangt motsetningsforhold mellom jødene og samaritanerne. Jødene hadde en fiendtlig holdning til dem. I Jesu fortelling opphøyer han nettopp samaritanerens etikk, og peker på at det er han som viser ekte nestekjærlighet på tvers av religiøs tro.

Hat, hets og trusler er ødeleggende for samfunnet og ytringsfriheten. I tillegg er det dypt ukristelig. Vi ber alle legge seg dette på hjertet nå rett etter den aller viktigste kristne høytiden.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder