Leder

KrF: Lytt til egen «pappaekspert»

Vi anbefaler KrF å lytte til tidligere leder av pappagruppen i KrF. Han mener KrF gjør en stor feilvurdering ved å kutte pappapermisjonen.

Denne uken foreslo Ida Lindtveit Røse, leder for KrFs oppvekstutvalg, å fjerne fedrekvoten. Hun ønsker dermed å endre på dagens ordning med en tredeling av fødselspermisjon. Den første delen er forbeholdt mor, den andre delen er forbeholdt far og den siste delen kan deles slik foreldrene selv ønsker det.

Foreldrenes valg og barns behov

Røse sier til VG at mange familier opplever at permisjonen er forhåndsbestemt og gir for lite frihet. Hun mener familien selv må få bestemme fordelingen av permisjonen. Røse har også rett i at flere familier ønsker at mor skal ta det meste av permisjonen.

Mange argumenterer med at samfunnet må legge mindre vekt på likestilling og mer vekt på barnas beste. Slik uttrykte en småbarnsmor seg i 2019 på TV2, om tredelingen av foreldrepermisjon: «Som tobarnsmamma lurer jeg på hvorfor vi snakker om likestilling, og ikke barnets beste? Hva er det som gjør at vi må tvinge fordelingen på familien, og ikke legger til rette så de får fordelt slik som ungene trenger det?»

Det interessante med denne argumentasjonen er at det på den ene siden argumenteres med barns beste, samtidig som den andre delen av argumentasjonen går på foreldrenes valg, og i særlig grad det at mors valg alltid er det beste for barna.

Det blir i liten grad lagt vekt på barnas behov for å bli godt kjent med far i en tidlig fase av livet og fars behov for å ta aktiv del av sitt barns liv det første året. Dette er også en del av en god familiepolitikk. Også det er å ta hensyn til barnet.

Tidlig tilknytning er viktig

Vi anbefaler kronikken til Kjetil Hustoft, Leder i Time KrF, og tidligere leder av pappagruppen i KrF. Han mener KrF gjør en stor feilvurdering ved å kutte pappapermisjonen. Hustoft mener at likestillingen ikke er kommet langt nok i Norge til at fedre da har reell mulighet til å ta ut permisjon. Han peker på at mange arbeidsgivere er lite lysten på å gi pappa permisjon, dersom denne permisjonen ikke er forbeholdt far.

LES OGSÅ: Kjetil Hustoft: KrF gjør en stor feilvurdering

Hustoft mener de første årene er viktige for tilknytning mellom barn og pappa. Han skriver: «Pappa får omsorgserfaring og får tro på egen rolle som mann - det vil si ny mannsrolle som pappa og omsorgsperson. Dette kan gi gode ringvirkninger seinere i livet.» Han legger til: «Det må bli vanlig for arbeidstaker at det ikke bare er mamma som tar hensyn til familien, men at pappa gjør det også, og at sjefen gjør det samme».

Gi pappa muligheten!

Vi mener den tidligere lederen av KrFs pappautvalg har svært mange gode poeng. Også han legger vekt på barns beste. All erfaring viser at fedre som involveres tidlig i barnas liv, blir langt mer til stede gjennom oppveksten. Heller enn å kutte tredelingen foreslår han egne pappagrupper på helsestasjonen for fedre i permisjon. Vi anbefaler KrF å lytte til sin egen «pappaekspert».

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder