Leder

Innsnevrende avslag

Å nekte støtte på grunn av ekteskapssyn er søkt. Men kommunen har en bedre sak når det gjelder demokrati.

Skien kommune har en ordning der kultur- og idrettsforeninger slipper å betale en del kommunale avgifter. Nylig ble det kjent at kommunedirektøren ikke vil gi Ungdom i Oppdrag det sedvanlige fritaket. Årsaken er organisasjonens demokratiske struktur og syn på homofili, kommer det fram i artikler i Vårt Land.

Hvorfor skulle en organisasjons synspunkter være relevante for kommunens rutinemessige pengetildelinger? Sett fra én side er det logisk: Kommunen bruker av felles midler til formål som tjener befolkningen. Pengene er derfor ikke nøytrale, de brukes for å støtte fellesgoder. Dersom en organisasjon har holdninger som ikke trekker i retning av hele befolkningens beste, er det ingen grunn til at kommunen skal bruke penger på den.

Organisasjonslivet speiler mangfoldet

Men på den andre siden er vedtaket langt fra opplagt. For befolkningen er ikke en ensartet gruppe. Skal organisasjonslivet speile mangfoldet, kan ikke flertallet i kommuneledelsen bestemme hva som passerer. Det blir fort et flertallstyranni. Da får vi ensretting, ikke mangfold. Et ønsket mangfold er grunnen til at stat og kommune gir støtte til organisasjoner og institusjoner som kun tjener deler av befolkningen, og som ikke har noe mål om å tjene alle. Det er mange skatteytere som aldri kommer til å trenge en barnehageplass, en prostataoperasjon eller en sykkelvei, men formålene er like fullt verdig offentlige penger.

Også spørsmål om likebehandling og praktisk organisering dukker opp. Generalsekretæren i STL, Ingrid Rosendorf Joys, peker i Vårt Land på at for eksempel Normisjon ikke har blitt nektet avgiftsfritak. Skal kommunen gå gjennom statuttene til samtlige foreninger for å sjekke om de er enige i alt som står der? Hvilke andre spørsmål enn seksualitet er i så fall relevant å basere vedtak på?

• LES OGSÅ: Ungdom i Oppdrag risikerer refusjonsnekt på grunn av homofilisyn, men ikke Normisjon

Mer legitimt krav om demokrati

Å nekte en organisasjon slik støtte på grunn av ekteskapssyn framstår som søkt. Der kommunen imidlertid har en bedre sak, er punktet om demokrati: UIO i Skien har ikke regulære medlemmer. Det kan bety at de demokratiske strukturene ikke er på plass, med alt det innebærer av økt fare for maktmisbruk, og lav transparens og innflytelse.

Organisasjonslivet i Norge er basert på demokrati, og her kan kommunen stille strenge og allmenne krav. Når kommunestyret skal behandle saken på sitt neste møte, må de derfor tydeliggjøre hva som er begrunnelsen for et eventuelt avslag.

LES OGSÅ:

– Trosfriheten er under betydelig press

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder