Leder

Vårt Land mener: Tilliten er en langt viktigere faktor i nasjonalregnskapet enn vi gjerne tenker

Nordmenn er tillitsfulle. Det gjør vårt sosialdemokrati mer robust.

I dag legges årets Tillitsbarometer frem av Arendalsuka. Det årlige barometeret gjennomført av Respons for Arendalsuka, viser at nordmenn – som allerede var på verdenstoppen i å ha tillit til offentlige myndigheter og institusjoner – har fått enda mer tillit til makthaverne det siste året.

Mer tillit til neste alle

Både Stortinget, regjeringen, de ideelle organisasjonene, mediene og norske arbeidstakerorganisasjoner oppnår nå en enda høyere score når et representativt utvalg nordmenn blir bedt om å rangere hvor tillitvekkende de ulike samfunnsaktørene er.

De ideelle organisasjonene oppnår høyest tillit, 84 prosent har stor tillit til dem. Men aller mest vekst i tilliten er det regjeringen som får. 69 prosent har stor tillit til regjeringen. I fjor var tallet på 50 prosent.

Fortjent tillit

Tilliten øker først og fremst fordi myndighetene har gjort seg fortjent til den. Det er naturlig å tenke at håndteringen av koronakrisen er grunnen. Myndighetspersoner og politikere har siden mars stått i daglige utfordringer. De har også vist en åpenhet om dilemmaer og usikkerhet, samtidig som budskapet til folket har vært tydelig og har skapt ro, enda så dramatisk det har vært.

Det inngir til tillit. Den kommer ikke av seg selv, og den er lett å miste.

Redaktørstyrte trumfer sosiale medier

Også mediene opplever økt tillit. Når sosiale medier svømmer over av konspirasjonsteorier, er det gledelig at lesere og mediebrukere opplever at de stoler mer på de redaktørstyrte mediene enn de har gjort tidligere.

Motkrefter i andre land

Undersøkelsen er en påminnelse om hvor viktig det er at vi slår hardt ned på aktører som unødig river ned tillit gjennom spredning av konspirasjonsteorier og falsk informasjon. Her har vi alle et ansvar gjennom hva vi selv leser og deler videre. Vi må også stå opp mot politikere som bygger sine karrierer ikke på vekst, fred og fremgang, men gjennom å spre splid, hat og mistenksomhet. Det ser vi nå skje i land som USA, Ungarn og Polen. I USA viser et historisk tillitsbarometer fra forskningsinstitusjonen Pew at kun 17 prosent av befolkningen nå har tillit til regjeringen. Konsekvensene av denne mistilliten viser seg på en grell måte i korona-statistikkene i landet.

Den tilliten vi har til hverandre i Norge, er en langt viktigere faktor i vårt nasjonalregnskap enn vi gjerne tenker. Tillit smører samfunnsmaskineriet, demper polarisering og gjør et velferdssamfunn mulig.

LES MER:

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder