Leder

Vårt Land: «Det granskerne ikke sier noe om, er hvordan et massivt system kan jobbe med å endre sitt menneskesyn»

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Tirsdag la «havarikommisjonen» som har gransket Nav-skandalen frem sin rapport. Granskingen har avdekket en massiv systemsvikt på alle nivåer – fra ansvarlig fagdepartement som utformer lovverket, Nav, trygderetten, domsstolene og lovgiver, det vil si Stortinget. Og ikke bare fra 2012, slik man til nå har gått ut i fra. Helt fra den gangen EØS-avtalen ble undertegnet i 1994 mener man at Nav har utsatt trygdemottakere for feilaktige avslag og avkortinger – og fengselsstraff og bøter.

– Utvalget mener at samtlige involverte organer har ansvar for feilen, sa utvalgsleder Finn Arnesen, men påpekte at det største ansvaret ligger hos lovgiver og hos Nav.

Granskingen ble bestilt i november 2019 etter at det ble kjent at minst 80 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel. Regelverket som gir Nav-brukere rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, har vært tolket feil.

LES OGSÅ: «Nav-skandalen viser en overmakt som har mistet prinsippene av syne», skriver Veslemøy Østrem i en kommentar

Til nå anslås det at 1.100 personer er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav, og omtrent 3.000 er fratatt ytelser på feilaktig grunnlag. Dette tallet kan stige kraftig.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bør iverksette en gjennomgang også av saker fra 1994 til 2012. Han lover at de skal lære av sine feil.

Hele systemet lover at de skal lære: Lover skal gjennomgås. Systemet skal forbedres. Nav og departementet har bedt om ris, og de fikk det. De har også fått en rekke forbedringspunkter de kan begynne på med det samme: Mer kompetanse. Mer kommunikasjon. Mer diskusjon. Flere møter. Flere skjemaer.

Men det granskerne ikke sier noe om, er hvordan et massivt system kan jobbe med å endre sitt menneskesyn. For i bunn og grunn er det det avgjørende spørsmålet i denne skandalen. En Nav-klient har hatt svært lite hun eller han skulle sagt i møte med systemet. Det har vært en bekymringsfull mangel på kommunikasjon om hvordan rettssikkerheten skulle sikres.

Hvis opprydningen ikke blir gjennomført med raushet og hurtighet, er unnskyldningene fra ledere og politikere lite verdt.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder