Leder

Norge og barne
konvensjonen

301 barn som har lovlig opphold i Norge lever uten en offisiell identitet. Det begrenser deres liv i betydelig grad.

Uten identifikasjonspapirer kan man ikke få bank-ID, ikke reise utenlands og enda mer alvorlig: man har ikke rett til videregående opplæring eller høyere utdannelse. I tillegg kommer en hel del ­andre vanskeligheter.

FNs barnekonvensjon sier blant annet at alle barn har rett til helsehjelp og utdanning, og det uten hensyn til herkomst eller foreldrenes status. Norge har ratifisert barnekonvensjonen. Vi er dermed forpliktet til å ivareta barnas rettigheter. Like fullt lar vi flere hundre barn leve som annenrangs borgere.

Vårt Land skrev mandag om en rapport fra flere av organisasjonene som arbeider i feltet. De foreslår seks konkrete tiltak for å lette situasjonen for mennesker uten sikker identitet. Barna må ikke lide under dokumentasjonskravene.

Det er vanskelig å være uenig i organisasjonenes anbefaling. Uansett politisk farge bør alle være enige om at mennesker som bor i Norge skal ha de samme mulighetene for å klare seg, ta utdannelse og leve et fullverdig liv. Det er slik samfunnet bygges.

Når ungdommene det gjelder sier at de ikke forstår hva som er poenget med å gjøre skolearbeid når tingene er som de er, bør varsellampene blinke for regjeringen. For er det ikke nettopp utdanning, framtidshåp og det personlige drivet som skal gjøre dem til de borgerne landet trenger?

Barnekonvensjonen slår fast at barnets beste er det grunnleggende hensynet i alle handlinger som berører barnet, og at det er statens ansvar å sette ­rettighetene ut i livet. De pliktene staten dermed pådrar seg, blant annet for barnets helse og utdanning, kan ikke tas lett på.

Barna er de viktigste i konvensjonen. Men det skal heller ikke overses at alle tiltak som gagner nasjonens barn, også gagner samfunnet som helhet. For barna er også borgere. Historien har gang på gang vist at det å behandle unge mennesker dårlig fører til utenforskap, kriminalitet og samfunnsmessig ustabilitet. Ingen kan forsvare dagens praksis.

LES OGSÅ:

De har opphold i Norge, men får ikke identitetspapirer. Uten ID får de ikke bankkonto

Karin Andersen (SV) vil gi ID til identitetsløse nå

Skatteetaten ønskjer også å gje ID-kort til utlendingar med lovleg opphald i landet

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder