VÅRT LAND MENER:

Mer likestilling i kristen-Norge

Det nytter å få flere kvinner inn i kristelige lederstillinger. Men det kommer dessverre ikke av seg selv.

I anledning en internasjonale kvinnedagen 
8. mars, presenterer Vårt Land i dag en maktkåring av de 30 mektigste kvinnene i Kristen-Norge.

Arbeidet med listen viste at det er mange mektige og dyktige kvinner i denne gruppen. Mange flere kunne selvsagt vært med. Det som også blir tydelig er at kvinnelig kirke- og kristenmakt har endret seg betraktelig de siste ti årene.

Stor kvinneøkning i Den norske kirke

CORE Senter for likestillingsforskning gjennomførte i 2005 og 2015 lederskapsundersøkelser. Blant de ulike sektorene som ble utredet, var kirken en av de som så størst endringer. I 2005 var lederandelen 94 prosent menn, mot kun 6 prosent kvinner i Den norske kirke. I 2015 hadde balansen jevnet seg noe ut, til 73 prosent menn i lederstillinger og 27 prosent kvinner.

Til tross for at kirken fremdeles er mannsdominert, lå kirken i 2015 omtrent på gjennomsnittet blant sektorene som ble undersøkt. I 2005 lå kirken mer på linje med militæret og næringslivet.

Leder for senteret, Mari Teigen, mener det er flere grunner til endringen. Tilgangen på kvinnelige teologer som er kvalifiserte til lederstillinger har økt. Teigen mener veien videre for kirken krever systematisk og langsiktig arbeid.

Viktig arbeid

I de frikirkene som sier ja til kvinnelige pastorer er arbeidet med utjevning ikke kommet like langt som i Den norske kirke. Både blant pastorer og forkynnere. Men også i andre typer lederstillinger. Derfor er det viktig at flere kirker og organisasjoner jobber aktivt for å øke sin kvinneandel, og mange har også det som et uttalt mål. Her har flere frikirker noe å lære av Den norske kirke.

Vi ser altså at det nytter å få flere kvinner inn i kristelige lederstillinger. Men det kommer dessverre ikke av seg selv. Det må legges konkrete planer og mål, og det trengs å løftes fram kvinner som kan være forbilder for alle de som kommer etter. Kristen-Norge blir bedre med bredere representasjon på toppen.

Med det ønsker vi alle kvinner en riktig god 
8. mars-søndag!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder