Leder

Prestenes dødsbudskap

Det kan være vel så vanskelig for noen at en lovens håndhever skal være den som formidler et dødsbudskap som en prest.

Oslo, Norway 20160620.
Illustrasjonsbilde Politi. Innsatsleder med gul vest.
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Når tragedier inntreffer, er det fortsatt ofte prester i Den norske kirke som får den tunge oppgaven med å varsle de pårørende. Selv om oppgaven formelt sett ligger hos politiet, ser man det ofte som hensiktsmessig å delegere den videre til presten som har beredskapsvakt i det aktuelle området.

Det bør det bli slutt på, mener Human-Etisk Forbund. I et debattinnlegg på Verdidebatt skriver nest­leder Christian Lomsdalen at det ikke lenger er naturlig at prester utfører oppgaven, fordi Norges befolkning ikke er en «homogen luthersk kristen gruppe».
 Debatten ble aktualisert da Kyrre Kolvik, som er sokne­prest i Bodø, før helgen tok til orde for at prestene bør få langt bedre økonomisk kompensasjon for beredskapsvaktene. Hvis det ikke er vilje til å gi en adekvat godtgjørelse, så bør vi avvikle hele beredskapsordningen, mener Kolvik.

Det er naturlig at det stilles spørsmål ved ordninger hvor kirken tradisjonelt har utført oppgaver på vegne av fellesskapet. Da er det viktig å spørre om de
 aktuelle ordningene fungerer tilfredsstillende, eller om de med fordel kan løses på en annen måte. Vi har for eksempel sympati med prester som opplever at et krevende ansvar blir svakt kompensert.

Selv om kristen tro ikke lenger har en like dominerende posisjon i samfunnet er fortsatt det store flertallet medlem av et kristent trossamfunn. Kirkens samfunnsrolle i krisesituasjoner blir bekreftet gang på gang. Vi har likevel forståelse for at det i enkelttilfeller kan være vanskelig for en over­bevist ateist å møte en kristen prest når et tungt budskap skal formidles.

På den annen side kan det være vel så vanskelig for noen at en lovens håndhever skal være den som formidler et budskap som kan skape så vanskelige følelser. Et annet ­alternativ, at en ressursperson i den pårørendes tros-
eller livssynssamfunn skal overbringe budskapet, kan være problematisk av personvernhensyn. Å opprette en vaktordning for andre profesjoner med like gode forutsetninger som prester til å utføre oppdraget, for eksempel innenfor fagfeltet psykisk helse, er en oppgave som krever store ressurser.

Spørsmålet er derfor hvilken ordning som fungerer best for flest, tross alt. Vi tror at det taler for at Den norske kirke fortsatt bør få delegert denne oppgaven.

LES OGSÅ:

«Det er politiets jobb å gå med dødsbudskap», mener Human-Etisk forbund

Fagforbundet Teologene: 'Vi har sviktet dødsbud-prestene'

• Veslemøy Østrem: Prester tilhører sorgens førstelinjetjeneste.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder