Leder

Skammelig norsk praksis

Stortinget må vedta klarer regler som er i tråd med anbefalinger fra både FNs og Europarådets torturkomité. Dagens praksis er en skam.

I 2018 kom FNs torturkomité nok en gang med kritikk av den høye bruken av isolasjon i norske fengsler. Norge har gjennom mange år fått internasjonal kritikk fra både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité.

I juni i fjor kom sivilombudsmannen med egen rapport. Daværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mente at isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i fengslene er så alvorlig at det ble laget en særskilt melding til Stortinget om omfanget. Det er det sterkeste virkemiddelet ombudet har. Tirsdag følger Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opp med egen høring.

NTB skrev søndag at hver fjerde innsatte er innelåst i 16 timer eller mer på cella. Adelen Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, peker på at det mangler nasjonale regler for bruk av isolasjon. Rapporten til sivilombudsmannen påpeker at det ikke finnes god nok oversikt over bruken av isolasjon. Derfor må omfanget vi kjenner til i dag sees som et minimumsestimat for bruken av isolasjon.

Tidligere var kritikken mot isolatbruk rettet mot forhold i politiarresten og varetekt. Nå er oppmerksomheten vendt mot soning i fengslene, og bruk av isolasjon av innsatte som er psykisk syke.

Advokat Fridtjof Feydt ble intervjuet i 2014 i Dagbladet. Da hadde han en klient som til da var ilagt seks uker isolasjon. Han uttalte: «Dette er ren tortur, og er ikke en rettsstat som Norge verdig». Han viste til at den europeiske torturkomité har slått fast at det å sitte mer enn 15 dager i isolasjon er å anse som tortur.

Det er 20 år siden Stortingets justiskomité for første gang ba om pålitelig oversikt over bruken av isolat. Det er på overtid at Stortinget rydder opp i denne skampletten i den norske rettsstat. Nå må Stortinget vedta klarer regler som er i tråd med anbefalinger fra både FN og Europarådets torturkomité. Dagens praksis er en skam.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder