Leder

Det store nattverdsløftet

Flere tar nattverd. Det er positivt at yngre kirkegjengere ikke opplever seg som uverdige for sakramentet.

I lørdagens Vårt Land beskrev forskere fra Kifo økningen i antallet nattverdsgjester i Den norske kirke. 700.000 mennesker – 13 prosent av befolkningen – fortalte at de hadde mottatt nattverd i 2019. Deltakelsen er tydelig økende, ifølge Kifo.

KIFOs undersøkelse Religion 2019 viser at nattverdsgjestene er en sammensatt gruppe. Mange av dem kaller seg bekjennende kristne, mange bare kristne, og noen til og med ikke kristne. Alders­messig er det større oppslutning blant den yngste gruppa enn man kunne forvente ut fra øvrige tall om unges kirkelige aktivitet.

At veien til nattverdsbordet nå synes langt ­åpnere enn tidligere er positivt. Det betyr blant annet at ­yngre kirkegjengere ikke opplever seg som ­uverdige for ­sakramentet, slik tidligere generasjoner har gjort. Tvert imot er nattverdsgangen et uttrykk for en ­myndig menighet, som ikke lider under den ­religiøse mindreverdighetsfølelsen som pietismens strenge krav avfødte.

At menneskene som samles rundt alterbordet i større grad gjenspeiler bredden i medlemsmassen enn tidligere, viser en folkekirke i funksjon. For det er det døpte folket som utgjør kirka, ikke den indre krets. Som Paulus ­skriver i Romerbrevet: Gud gjør ikke forskjell på folk. Det betyr at kirka skal etterstrebe samme holdning. I dag går invitasjonen til nattverd bredt ut. Det er utvilsomt av det gode. For hvilken hensikt skulle det ha å stenge søkende mennesker ute av fellesskapet? Tror vi at ­Jesus Kristus er til stede i brødet og vinen er det ­ingen grunn til å holde tilbake.

Nyere religionssosiologi peker på et ­interessant moment når mennesker knytter seg til en menighet. Der man før har tenkt at et menneske først kom til tro og dernest fant seg en menighet å høre til i, mener man nå at tilhørigheten er primær. Vi går fra belonging til believing, og ikke omvendt. Å bli møtt med åpne armer i fellesskapet kan dermed være med på å skape en tro, ikke bare bekrefte en.

Les mer: 

• Kan hvem som helst gå til nattverd? – Vi må drøfte dette nærmere, svarer preses

• Enkelte prester i Den norske kirke nekter å feire nattverd med prestekolleger som vier likekjønnede

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder