Leder

Pipeorgel

Å mene at et digitalt kirkeorgel kan erstatte et analogt er første skritt mot å mene at en digital kirke kan erstatte et fysisk kirkebygg.

I sosiale mediers kommentarfelt er det få ting som kan skape så mye engasjement som kampen mot digitale orgler. Debatten har rast lenge. Allerede i 1986 kunne for eksempel VG melde at menighetsrådet i Sør-Audnedal sa nei til avholdelse av en såkalt «musikkandakt» fordi musikken skulle spilles på et medbrakt elektronisk orgel.

Den store forskjellen mellom 1980-tallet og nå, er at de digitale orglene er blitt bedre og billigere, mens de analoge er blitt dyrere. Det gjør at fristelsen er stor til å velge økonomivarianten. I Oslo fellesråd har man kommet til at «behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler».

Kirken er vår viktigste tradisjonsbærer

Det kan godt hende at enkelte menigheter i Den norske kirke kan være fornøyd med et digitalt orgel, og vi har intet behov for å moralisere over deres valg. I teologisk forstand består en kirke selvsagt først og fremst av mennesker som er samlet i Jesu navn, og en menighet som synger til lyden av et Casio keyboard kan være vel så vital som den med en Steinmeyer oppusset for 53 millioner.

Men kirken er mer enn levende menigheter. Den er vår viktigste tradisjonsbærer, og da snakker vi om andre tradisjoner enn wienerpølser på Stortinget. Vi snakker om kulturarv, og dypest sett om nasjonens verdifundament. På samme måte som hvert eneste kirkebygg er fysiske symboler på dette fundamentet, er også det meste av inventaret det. Å mene at et digitalt kirkeorgel kan erstatte et analogt er første skritt mot å mene at en digital kirke kan erstatte et fysisk kirkebygg.

Ingen må diskutere på sosiale medier etter et glass rødvin

Vi bygger kirker som skal stå i hundrevis av år for å vise at kirkens fundament kan og skal være vårt faste punkt, også i framtiden. Er det ikke derfor det er så stor oppslutning om å ta vare på de gamle kirkene? Fordi vi som nasjon skal og må verdsette de lange linjene? Noen ting har større verdi enn lyden de lager. Kompromissets vei er første skritt mot devaluering.

Noen kirkemusikere blir provosert av den manglende forståelsen for historie og tradisjon i orgeldebatten. Det ser vi særlig på sosiale medier. For å unngå et karikert bilde av profesjonen foreslår vi at ingen diskuterer orgel på sosiale medier dersom man har tatt mer enn ett glass rødvin til lørdagsbiffen. Det vil styrke saken.

LES OGSÅ:

Nye Oslo-orgler skal være digitale

Kantor i Torshov kirke tror at en ny uttalelse fra Oslo kommune vil hjelpe dem i kampen for nytt pipeorgel.

– Jeg blir nedslått hvis vi blir avspist med et syntetisk orgel i Torshov kirke, sier organist Kristian Hernes.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder