Leder

Mobilen ut av skolen

Teknologioptimister liker å peke på at romanlesing i sin tid også ble regnet som farlig.

«Jo mer tid vi bruker på umiddelbar tilfredsstillelse, jo mindre tid bruker vi på å tilfredsstille våre dypere ønsker, eller det vi burde ønske oss», skriver filosof Einar Duenger Bøhn i en kronikk på NRK Ytring. Han tar til orde for en aldersgrense på 16 år for kjøp og salg av smarttelefoner. Forslaget kan virke radikalt, men det radikale ligger egentlig i den teknologiske revolusjonen vi har stått i de seneste ti årene.

Les også: Disse etiske debattene vil prege 2019

Kanskje er en 16-årsgrense for strengt som tiltak, men det er slett ikke sikkert. Om vi skal klare å forebygge den nye avhengigheten, må bruken reguleres. Hjemmene kan vi ikke kontrollere, men våre felles institusjoner, som skolen, kan og skal vi kontrollere. Her mener vi et totalforbud mot smarttelefoner bør vurderes.

Rektor ved Hof videregående var tidlig i januar en av dem som på NRK forsvarte mobilbruk i skolen: «Vi må lære ungdommene hvordan de skal bruke også dette verktøyet. Vi må lære dem kildekritikk og digital dømmekraft. Skal vi late som om verktøyet ikke finnes, før de går hjem for dagen?» spurte hun retorisk.

Det er svært mange verktøy og aktiviteter som ikke brukes i skolen. Det betyr ikke at skolen «later som» om disse tingene ikke finnes – det handler om hva skolen skal være en arena for. Man kan argumentere for at ungdommen trenger å lære seg nettvett og digital kompetanse. Men på samme måte som at man ikke mestrer alkohol bedre av å drikke mye hver dag, så hever man ikke den digitale kompetansen ved å sitte mange timer på en smarttelefon daglig.

Skolens oppgave er å danne elevene til gode borgere, med solide fagkunnskaper. Og selv om framtiden kommer til å se helt annerledes ut enn 1800-tallet, så tror vi evne til refleksjon og dybdelæring vil være umistelige kvaliteter også i framtiden. At skolen da ikke får lært dem hvordan de lager sin egen Kahoot eller mentometerknapp, lever vi godt med.

Les også: Konspirasjonsteorier har inntatt svenske klasserom

Teknologioptimister liker å peke på at romanlesing i sin tid også ble regnet som farlig. Men det er ikke slik at en historisk parallell nødvendigvis gir innsikt. Hjerneforskningen viser hva telefonavhengigheten gjør. Sunn fornuft forklarer resten.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder