Ekstremistar – og jihadistar – har trygge kår i begge land, for regima i høvesvis Brussel og Islamabad strevar med å kontrollere landa.