Det er lang tradisjon for at lokale menighetsråd skal bestemme hvilke arrangementer som kan avholdes i kirker og gudshus. Det finnes flere eksempler på at menighetsråd har nektet artister å bruke kirken til konsert eller et møte som faller utenfor vanlig kirke­lig virksomhet.