Norsk fagbevegelse har dessverre aldri stått i fremste rekke for å løse klimautfordringene. Hensynet til arbeidsplasser og fagforeningsmedlemmenes ve og vel har fått fortrinn. Fagbevegelsens tilbakeholdenhet har historisk sett hatt betydelig smitteeffekt på Arbeiderpartiets holdning.