Siv Jensen hadde det vanskelig i partilederdebatten. «Hjelp dem der de er»-retorikken fungerer ikke lenger når flyktningene har kommet til oss. Og sabotasje i kommunene er ingen god sak når regjeringen skal ta mot mange nye flyktninger.