Helsemyndighetene bør gripe inn, krever ateistenes engasjerte bestefar i Norge, Levi Fragell. Han siktet til «Jesus helbreder i dag» – konferansen som TV-kanalen Visjon Norge akkurat har arrangert på Telenor Arena i Oslo.