Som tillitsvalgt i Forsvaret måtte jeg av og til bringe videre mannskapets klager over maten. Jeg følte meg alltid skamfull over at det gikk an å være så smålig når vi ble ganske pent behandlet – tatt i betraktning at vi var i det militære.