Onsdag la Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fram partiets alternative budsjett for 2020. I uka som gikk har både Ap og SV kommet med sine. Budsjettene til de tre tidligere regjerings­kameratene viser hvor krevende et samarbeid kan bli i 2021.

Ikke minst er størrelsen mellom de tre partiene kraftig
endret siden de gikk ut av Stoltenbergs siste regjering. Den gangen hadde Ap en størrelse i særklasse i norsk politikk. Nå er det ikke lenger gitt at Ap vil være størst av de rødgrønne i 2021. Sp har fått over 20-tallet på flere målinger. For få dager siden sa valgforsker Johannes Bergh til Dagsavisen at det bare er tidsspørsmål før Sp prosentvis kan være landets største parti.

Dersom Sp får en slik oppslutning i 2021 vil det endre mye. En rødgrønn regjering med Sp i
 lederrollen vil åpenbart ha et
tydeligere sentrumspreg enn Stoltenberg-regjeringen.

Skatter og avgifter

Et av de tydeligste feltene der forskjellene kommer til syne, er i skatte- og avgiftstrykket. Sp ønsker å gi 3,7 milliarder i avgiftslettelse. Mye av dette går til bilister. Partiet vil kutte 15 øre literen til bensin og 35 øre til diesel. Dette vil på ingen måte falle i god jord hos hverken SV eller MDG, som ønsker å la forurenseren betale.

Riktignok vil Sps fordelingsnøkkel på skatt være betydelig mer spiselig for Ap og SV. Sp vil gi lettelser for dem som tjener under 750.000 kroner. Men de rikeste må betale betydelig mer. Også Ap har lagt skjæringspunktet på 750.000 kroner. SV ønsker derimot en større omlegging av skattesystemet, og vil gi lettelser til de som tjener under 600.000. Uansett vil de med høye inntekter måtte betale mer skatt med ny regjering.

Olje-krangel

Oljepolitikken vil bli en real nøtt, hvis både Sp, Ap, SV og MDG skal sitte rundt forhandlingsbordet. Både SV og MDG har ulike politiske varianter av å nedskalere norsk petroleumsvirksomhet. Men både Sp og Ap vil fortsette omtrent som dag. Jonas Gahr Støre har i flere
sammenhenger vist til at Det
 internasjonale energibyrået (IEA) peker på at det vil være behov for olje og gass i den globale energimiksen i 2050. Både han og Vedum mener norsk olje og gass kan være en del av løsningen internasjonalt for å få ned klimautslippene. Denne måten å tenke på, står i direkte strid med SV og MDGs politikk.

«Uansett hvor du bor»

Når det gjelder distriktspolitikken kan det se ut til å være mer harmoni enn på lenge. Både internt i Ap og SV er man nå langt mer opptatt av å holde seg med en distriktspolitikk som får gjenklang i hele landet. De to har slikt sett nærmet seg Sp. I Aps alternative budsjett legges det mer vekt på at det skal brukes mer penger til «infrastruktur over hele landet» og velferden skal gjelde for alle «uansett hvor du bor».

Distriktspolitikken gir Sp medvind. Gjennom valgkampen ble særlig Ap og Støre betydelig mer opptatt av å snakke til «hele Norge», etter at de tapte en masse velgere landet rundt. Men en slik distriktspolitikk innbefatter både bedre veier og stor bilbruk, noe som vil falle SV og MDG svært tungt for brystet.

Kvoteflyktninger

Også når det gjelder asyl- og innvandringspolitikken er det et betydelig sprik mellom Sp på den ene siden og SV på den andre. Ap har som forventet lagt seg på samme antall kvoteflyktninger som
 regjeringen. De vil ta inn 3.000 til neste år.

LES OGSÅ: Sp er partiet som vil ta færrest kvoteflyktninger

I det alternative budsjettet i fjor la Sp opp til det laveste antallet av stortingspartiene. De ville kun ta imot 2.000. I år har de skrevet «minst 2.000», men lagt opp til 1.000 ekstra. Sp er åpen for at disse pengene skal brukes i samråd med FNs høykommissær for flyktninger. SV ønsker derimot å ta imot 5.000 kvoteflyktninger, fordi dette tallet er anbefalingen fra FN.

To eller fire i regjering?

Fortsatt er det høyst usikkert hvem som eventuelt blir med i en ny rødgrønn regjering etter valget. Sp ønsker å sitte alene sammen med Ap. På enkelte målinger har de to partiene hatt nesten rent flertall alene. Ap ønsker imidlertid ikke å lukke dører til MDG eller SV. For SVs del svarer Audun Lysbakken at deltagelse i regjering avhenger av størrelsen. Trolig kan det bli krevende for SV å sitte i regjering, mens Rødt sitter utenfor og soper inn stemmer på opposisjonspolitikk.

Derfor er antallet rødgrønne regjeringspartier usikkert. Men at forhandlingene vil bli krevende,
 det er helt sikkert.

LES OGSÅ: Ap kutter bistand til Afrika vil heller satse mot Trump-kutt i reproduktiv helse-støtte

LES OGSÅ: Sp vil gi 12 millioner til aviser som taper på ny i pressestøtte

LES OGSÅ: Slik væpner røde og grønne seg til langvarig kamp - både mot budsjett og KrFs maktrolle