Denne helgen fikk Åpen folkekirke gjennomslag i Kirkemøtet for sitt forslag om vigsel for likekjønnede. 75 prosent stemte ja. Det er ikke mange år siden den nesten var utenkelig. Men samfunnet og tiden forandrer seg. Det samme gjør alle kirkesamfunn som har kontakt med sine omgivelser.