Det går frem av Norstats ferske måling for Vårt Land. Det er bare én uke mellom valgdagen og dagen da Norstat startet sin ukelange innhenting av data. Dermed skulle egentlig utfallet for partiene være ganske likt velgernes dom 11. september.