Det nærmer seg nå en forsiktig gjenåpning av barnehager og skole for de minste barna. Denne forsiktige åpningen er på ingen måte tatt ut av løse lufta. Regjeringen har tatt en helhetlig vurdering og lyttet til helseekspertise. Faktisk er det slik at de helse-faglige rådene var å åpne opp tidligere.

Det er forståelig at mange foreldre er bekymret og redde. Derfor er det viktig at både regjeringen og skolemyndigheter orienterer godt før barnehage- og skolestart.

De som vil holde barna hjemme

Men det kommer stadig flere meldinger om at foreldre vil holde sine egne barn hjemme. For noen er det nødvendig fordi barna er i en særskilt utsatt risikogruppe av helsemessige grunner. Da er det både nødvendig og riktig. Men det er også de som vil holde barna hjemme uten at de er i en helsemessig risikogruppe. Foreldrene stoler ikke på myndighetenes vurdering.

LES OGSÅ: Nær 40 prosent redde for å sende barna tilbake i barnehage og skole

En mor sier det slik til NRK: «Jeg er redd smitten kommer til å eksplodere idet barnehager og skoler åpner igjen. Da er det for sent, for da har vi allerede eksponert ungene. Det er hinsides å sette ungene mine ut først, for å se om tiltakene har vært gode nok».

Barn er i liten grad utsatt

Her er det viktig å holde tunga rett i munnen. For det første viser all ­statistikk at barn og ungdom i liten grad blir alvorlig syke av korona. Dessuten er det blant de minste barna at de aller mest utsatte ­finnes. Noen av dem har opplevd omsorgssvikt, vold eller rus døgnet rundt, i flere uker. Disse­ trenger mer enn noe annet å komme tilbake til ­barnehage og skole, der de kan møte voksne som ser dem. Mange av disse barna er for små til å si ifra selv. Det er voksne som må se tegnene.

Akkurat nå finnes det ingen fasit. Men noen må likevel ta avgjørelsen. Så lenge regjeringens avgjørelse er tatt med utgangspunkt i de beste tilgjengelige helsefaglige rådene, er det viktig at vi alle lytter til dem. Ellers kan vi selv bidra til kaos og at de mest utsatte blir påført unødvendige store belastninger.

LES OGSÅ: Veslemøy Østrem: Den neste krisepakken må gå uavkortet til de sårbare barna

LES OGSÅ: Barn i barnevernet i Oslo skal ha krav på barnehage eller aktivitetsskole selv om skolene er stengt

LES OGSÅ: Redd Barna til statsministeren: Snakk til barn som har det vanskelig nå