«Gud har en plan med alt», sa en prest på Korsvei til filosof Torvald Therkildsen, rett etter terrorangrepet 22. juli 2011. Fra den dagen av sluttet han å være kristen. I en tankevekkende kronikk tirsdag denne uken inviterte han leserne til å svare på spørsmålet «Hva slags hensikt er det dere finner som jeg ikke ser?».

Det er lett å kjenne seg igjen i Therkildsens erfaring: Det er gjerne når smerten kommer tett på, at den utfordrer troen. Det er sjelden tilstrekkelig å forholde seg til det ondes problem på prinsipielt grunnlag. Erfaringen trumfer ofte teoriene.

Vi vet ikke hvem Therkildsen snakket med, og heller ikke hva presten prøvde å formidle. Det finnes prester som går utenfor rammen av god kristen teologi, men å fastslå at Gud har en plan med noe som er ondt, er svært uvanlig kost i Den norske kirke. Kirken lærer ikke at Gud står bak det onde, dermed har Gud heller ingen plan med det. Det vonde står i motsetning til Guds plan og kjennetegnes av manglende mening.

Det presserende spørsmålet er hvordan en god, allmektig Gud kan tillate det onde. Dette er et av paradoksene i kristen tro, vi kjenner ikke svaret. Menneskers onde handlinger kan forklares med menneskets frihet, men dette er bare et halvveis svar. Hva er egentlig frihet, hvor fritt er et menneske som er bundet av destruktive tankemønstre? Det finnes mange forsøk på å besvare slike spørsmål, men ingen av dem har fått to streker under seg. Vår horisont er foreløpig for begrenset til å trekke en konklusjon.

Kirken fastholder derimot at Gud har en plan med det gode. Det gode representerer guds­riket, og troen gir oss håp om at dette riket vil vinne fram, om at det onde en dag vil være over. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte» er Guds løfte i Bibelens siste bok. Å fremme gudsriket – tørke tårer og lindre sorg og smerte – er dermed også kirkens program.

Noen ganger er dette en vanskelig, for ikke å si umulig oppgave. Men kirken kan aldri slutte å forsøke.

 

LES OGSÅ: 

«Jeg mistet troen etter Utøya»

• Geir Hellemo svarer Torvald som mistet troen etter Utøya: «Gud er i grunnen litt maktesløs»