I dag har mange tusen barn sin første skoledag. Det blir et spesielt skoleår med smittevernsregler alle helst skulle vært foruten – hender vil bli tørre av spriting og håndvask, og de minstes ønsker om fysisk kontakt vil ikke bli tilfredsstilt slik de fleste ville ønsket. Det vil antakelig også komme utbrudd som vil tvinge enkeltskoler til å stenge ned i perioder, unntakstilstanden vil være normalen en god stund til.

Noe vil likevel minne om det vanlige: Barna må følges eller fraktes til skolen av foreldre og andre foresatte, som vil kjenne på tidsklemma. Dette kombinert med uerfarne trafikkgjengere kan skape utrygge og i verste fall farlige situasjoner. Derfor er det klokt av politiet i hovedstadsområdet – Oslo, Asker og Bærum – at de igangsetter en skolestartsaksjon som løper til fredag 28. august.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt sier i politiets pressemelding at aksjonen retter seg mot trafikken rundt skolene og at de vil vektlegge blant annet kontroller for sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og førers mobilbruk under kjøring.

2019 var det første året i nyere tid da ingen barn under 16 år døde i trafikken. I 1969 var tallet 103. Dette viser at nullvisjonen ikke bare er en festtale – det systematiske arbeidet med trafikksikkerheten redder faktisk liv hvert år.

Trygg Trafikk har for tiden en tankevekkende kampanje hvor vi oppfordres til å sende inn feriebilder fra barndommen. Legger man til side det nostalgiske skjæret i fotografiene, er det skremmende å se hvor elendig trafikksikkerheten var for bare tiår siden. Ikke fordi de som kjørte bilene var dårlige mennesker, men fordi sikkerhetsholdningene ikke var etablert.

Nå er bilene tryggere, lovene strengere og politiets oppfølging bedre. Til syvende og sist er det likevel hver og en av oss sitt ansvar å være trygge trafikanter. Om ikke frykten for å bli stoppet i kontroll er sterk nok, får man prøve å forestille seg hvordan det er å leve med en slik tragedie. Da blir tidsklemma nokså triviell.

LES OGSÅ:

– La neste skoleår bli tryggere, skriver Redd Barna

– Hvilke muligheter for integrering og norskopplæring vi gir de ungene som går på skoler med omtrent ingen klassekamerater med norsk som morsmål?