I uken etter påske hadde jeg gleden av å besøke områdene i Tyskland der Martin Luther for 500 år siden levde sitt liv i byer som Wittenberg, Eisleben, Eisenach og Erfurt. Jeg reiste sammen med en stor gruppe Vårt Land-lesere som vil sette seg grundigere inn i reformatorens liv foran det store jubileet i 2017. Det var på høsten 1517 at augustinermunken slo opp sine 95 teser mot avlatshandelen på døren til slottskirken i Wittenberg.