Hadia Tajik, nestleiar i Arbeidarpartiet, åtvara i går politikarar som speler på frykt i møte med straumen av flyktningar. «Det verste vi kan gjere som politikarar er å spele på frykta for ekstremisme for på den måten å få gjennomslag for ein usosial politikk», sa Tajik 
då ho innleia på Arbeiderpartiets Bratteli-seminar i går.