Men en nedgang på 4,6 prosentpoeng siden nyttår, ser vi en markant tilbakegang for Frp i Vårt Lands ferske måling, som er tatt opp de siste dagene i januar. Partiets tilbakegang på denne målingen er mer betydelig enn på andre målinger. Likevel viser den samme tendens som TV2s måling, som kom denne uken. Også der gikk Frp tilbake.