Er antisionisme det samme som antisemittisme? Spørsmålet er aktuelt igjen etter at bandet Razika – helt sikkert sammen med mange andre – bar plakater i 1. mai-toget som oppfordret til boikott av Israel.