Komponisten Alban Berg ­gjorde det. Da nittenhundretallet var nytt og den store krigen et faktum, blomstret en krigsbegeistring blant tyske og østerrikske kunstnere, musikere og forfattere. «Krig!», skrev Thomas Mann i november 1914: «Vi følte oss renset, frikjøpt, vi kjenner et enormt håp». Han var ikke alene, mange gikk frivillig i krigen. Alban Bergs lærer, den ellers så tilbakeholdne Arnold Schönberg, førte loggbok for været, han mente skyformasjonene varslet seier eller tap.