Byrådssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og de to sentrumskameratene Venstre og KrF i Bergen har av mange blitt betegnet som en generalprøve for et rikspolitisk samarbeid. Det er i alle fall blitt en forsmak på en ideologisk avklaring.